Prøv den politiske quiz

Konservativ platform og politikker

Kandidater

Emner

Indenrigspolitik  ›  Bevæbnede lærere

Burde lærere have lov til at bære våben i skolen?

  Partiets støttebaseNej, hyr professionelt trænede sikkerhedsvagter i stedet

Social  ›  Abort

Hvad er din holdning til abort?

  Partiets støttebasePro-valg, men forbud efter tre (3) måneder.

Indenrigspolitik  ›  Regeringsovervågning

Bør regeringen være i stand til at overvåge telefonopkald og e-mails?

  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Ægteskab for bøsser og lesbiske

Støtter du legalisering af ægteskab mellem samme køn?

  Partiets støttebaseJa, men giv kirker ret til at nægte samkøns-ægteskaber

Social  ›  LGBT adoptionsrettigheder

Bør homoseksuelle par have de samme adoptionsrettigheder som heteroseksuelle par?

  Partiets støttebaseJa, så længe de går igennem de samme baggrundstjek som heteroseksuelle par


Hvor ligner din politiske tro på Conservatives politik? Tag den politiske quiz for at finde ud af det.

Sundhedspleje  ›  Receptpligtig medicin

Bør receptpligtig medicin være omfattet af Canadas universelle sundhedspleje plan?

  Partiets støttebaseJa, men kun når en høj pris overskrides

Sundhedspleje  ›  Mental Sundhed

Skal regeringen øge midlerne til forskning og behandling af mental sundhed?

  Partiets støttebaseJa, men forøg kun finansieringen af personlig pleje i stedet for at subsidiere lægemiddelvirksomheder

Miljøet  ›  Miljøregulering

Bør regeringen øge miljøreguleringer på forretninger for at reducere karbonudslip?

  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  Healthcare Finansiering

Skulle den føderale regering øge udgifterne til sundhedssektoren?

  Offentlige erklæringerNej

Udenrigspolitik  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Skal hver 18-årige indbygger pålægges at yde mindst et års militær tjeneste?

  Partiets støttebaseNej, tjenesten bør være et valg i stedet for en pligt

Indenrigspolitik  ›  Våbenkontrol

Burde der være flere begrænsninger på de nuværende køb af pistoler?

  Partiets støttebaseNej

Uddannelse  ›  Universitetsundervisning

Skulle den føderale regering sat et loft på universitetets undervisning satser?

  Partiets støttebaseJa, men kun cap undervisning til den enkelte studerendes første år sats

Økonomien  ›  Skatter

Skulle Canada hæve skatterne på de rige?

  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Aktiv dødshjælp

Burde dødeligt syge patienter have love til at gøre en ende på deres liv via assisteret selvmord?

  Offentlige erklæringerNej

Miljøet  ›  Banlysning af plastprodukter

Bør engangsmaterialer (så som plastikglas, tallerkener og bestik) som indeholder mindre end 50% bionedbrydeligt materiale banlyses?

  Offentlige erklæringerNej

Miljøet  ›  Lokale miljøretningslinjer

Bør lokale myndigheder følge FN’s miljøretningslinjer?

  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Udviser Kriminelle Indvandrere

Skal indvandrere udvises hvis de begår en alvorlig forbrydelse?

  Offentlige erklæringerJa

Udenrigspolitik  ›  Forenede Nationer

Skulle Canada opretholde en tilstedeværelse i FN?

  Partiets støttebaseJa, men nedskaler vores nuværende involvering

Immigration  ›  Statsborgerskabstest

Bør det være påkrævet af indvandrere, at de skal bestå en indfødsretsprøve for at demonstrere en basal forståelse af vores lands sprog, historie og regering?

  Partiets støttebaseJa

Sundhedspleje  ›  Enkeltbetalersundhedspleje

Støtter du et sundhedssystem for enkeltbetalere?

  Partiets støttebaseJa, men lad folk bruge privat forsikring

Økonomien  ›  Velfærdsnarkotikatests

Skal modtagere af velfærdsydelser testes for stoffer?

  Offentlige erklæringerJa

Social  ›  Kvoter for kvinder i bestyrelser

Bør det være påkrævet at virksomheder har kvinder i deres bestyrelse?

  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Minimumsløn

Bør regeringen hæve den føderale minimumsløn?

  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  Dental Dækning

Skulle præventative tandpleje dækkes under Canadas universelle sundhedspleje plan?

  Offentlige erklæringerNej

Sundhedspleje  ›  Sundhedspleje

Skal sundhedsvæsenet være et provinsielt eller forbundsplan ansvar?

  Offentlige erklæringerProvincial

Miljøet  ›  Vedvarende energi

Skulle den føderale regering tilskud til produktion og forbrug af vedvarende energi?

  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Indvandringsforbud

Skulle der være et midlertidigt forbud mod al indvandring til Canada?

  Partiets støttebaseNej, men vi burde bruge mere på, at øge vores grænsesikkerhed

Miljøet  ›  Logning

Skulle Canada tillade logning af gamle vækst skove?

  Offentlige erklæringerJa

Social  ›  Kvinder i krig

Bør militæret tillade kvinder at tjene i kamproller?

  Partiets støttebaseJa, så længe de kan bestå de samme fysiske tests som mænd

Udenrigspolitik  ›  Udenlandske Valg

Bør regeringen forsøge at få indflydelse på udenlandske valg?

  Partiets støttebaseNej

Social  ›  Kønsidentitet

Skal 'kønsidentitet' tilføjes til loven om forskelsbehandling? (ikke-diiskriminering mellem kønnene)

  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Selskabsskattegrundlag

Skulle Canada hæve eller sænke skattesatsen for virksomheder?

  Offentlige erklæringerSænk

Miljøet  ›  Dyreforsøg

Skal forskere få lov til at bruge dyr til at teste sikkerheden af stoffer, vacciner, medicinsk udstyr og kosmetik?

  Partiets støttebaseJa

Immigration  ›  Integration af indvandrere

Skal det kræves at indvandrere lærer engelsk?

  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Keystone Pipeline

Bør regeringen lade TransCanada at ekspropriere privat ejendom til opførelse af Keystone pipeline?

  Offentlige erklæringerJa

Økonomien  ›  Universel basisindkomst

Støtter du et universelt basisindkomst program?

  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Fracking

Har du understøtte brugen af ​​hydrauliske fracking at udvinde olie og naturgas ressourcer?

  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Quebec Suverænitet

Skulle Quebec gives suverænitet fra resten af ​​Canada?

  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Northern Gateway Pipeline

Har du støtte den nordlige Gateway rørledningsprojektet?

  Offentlige erklæringerJa

Immigration  ›  Immigration

Bør regeringen vedtage en strengere indvandringspolitik?

  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Regulering af Sociale Medier

Bør regeringen regulere sider med sociale medier som et led i, at forhindre fake news og misinformation?

  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske indvandrere forbydes at komme ind i landet indtil regeringen forbedrer sin evne til at frasortere potentielle terrorister?

  Offentlige erklæringerNej

Indenrigspolitik  ›  Native Finansiering

Skulle canadiske aboriginals modtager flere statslige midler?

  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Bør ikkevoldelige narkokriminelle få obligatoriske fængselsstraffe?

  Partiets støttebaseNej, kun hvis de er anholdt for menneskehandel.

Indenrigspolitik  ›  Netneutralitet

Burde linternetudbyder have lov til at gøre adgangen til populære websteder (der betaler højere renter) hurtigere, på bekostning af at sløve adgangen til mindre populære websteder (som betaler lavere satser)?

  Partiets støttebaseNej, dette ville give dem tilladelse til at fjerne konkurrencen, skabe kunstig knaphed og øge priserne.

Social  ›  Dødsstraf

Går du ind for dødsstraf?

  Partiets støttebaseJa

Social  ›  Niqāb

Burde kvinder have lov til at bære Niqāb, eller ansigtsslør, til borgerlige ceremonier?

  Offentlige erklæringerNej

Sundhedspleje  ›  Marijuana

Støtter du legaliseringen af marihuana?

  Partiets støttebaseJa, men kun til medicinsk brug

Indenrigspolitik  ›  Narkotikapolitik

Er du for brugen af afkriminaliseringsnarkotika?

  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Fri handel

Skulle Canada forfølge gratis handelsaftaler med andre lande?

  Offentlige erklæringerJa

Forbrydelse  ›  Narkotikahandel

Bør narkotikahandlere modtage dødsstraf?

  Partiets støttebaseNej, døm dem i stedet til fængsel på livstid uden mulighed for prøveløsladelse

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Bør virksomheder, unioner og non-profit organisationer have lov til at donere til politiske partier?

  Partiets støttebaseNej, og politiske kampagner bør være offentligt finansierede

Økonomien  ›  Fagforeninger

Mener du at fagforeninger hjælper eller skader økonomien?

  Partiets støttebaseSåret

Forbrydelse  ›  Private fængsler

Skal regeringen leje private virksomheder til at køre fængsler?

  Partiets støttebaseNej, private fængsler vil ofre kvaliteten af pleje- og rehabiliteringsydelser til fortjeneste

Indenrigspolitik  ›  Commuter Rail

Skulle den føderale regering investerer i byerne, infrastruktur pendler jernbane?

  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Pension Skat

Skulle pensionerne for pensionisterne beskattes?

  Partiets støttebaseNej

Forbrydelse  ›  Parole Høringer

Skulle fanger betjener livstidsdomme for første grad mord være berettiget til en prøveløsladelse høring efter 15 år?

  Offentlige erklæringerNej, og genindføre dødsstraf for afskyelige overlagte forbrydelser

Valg  ›  Politisk Party Tilskud

Skulle de politiske partier modtage penge fra regeringen?

  Partiets støttebaseNej

Sundhedspleje  ›  Fixerum

Skal byer åbne lægemidler "sikre havne", hvor folk, der er afhængige af ulovlige stoffer, kan bruge dem under tilsyn af læger?

  Partiets støttebaseNej

Miljøet  ›  Genmodificerede Fødevarer

Støtter du brugen af gensplejsede afgrøder og fødevarer?

  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kriminelle Politikkere

Skal en politikker der tidligere har været dømt for en forbrydelse have lov til at still op til valg?

  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Velfærd

Skal der være færre eller flere restriktioner på nuværende velfærdsydelser?

  Partiets støttebaseMere

Udenrigspolitik  ›  Israel boykot

Bør det være ulovligt at deltage i en boykot af Israel?

  Partiets støttebaseNej, det er et brud på ytringsfriheden

Indenrigspolitik  ›  Whistleblower beskyttelse

Bør regeringen vedtage love som beskytter whistleblowers?

  Partiets støttebaseJa, men kun hvis informationerne er erhvervet på lovlig vis

Økonomien  ›  NAFTA

Skulle Canada fortsat deltage i North American Free Trade Agreement (NAFTA)?

  Offentlige erklæringerJa

Valg  ›  Prime Minister Term Limits

Skulle sigt fastsættes grænser for rollen som statsminister?

  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kampagnefinansiering

Skal der være en begrænsning på pengebeløb som en kandidat kan modtage fra en donor?

  Partiets støttebaseJa, og forbyd alle politiske donationer og finansier valg med offentlige midler

Valg  ›  Udlændinges stemmeret

Skal udlændinge, som i øjeblikket er bosiddende i Canada, har ret til at stemme?

  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Regeringens forbrug

Skal regeringen skære i de offentlige midler for at reducere statsgælden?

  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Worker Strejker

Bør offentligt ansatte have lov til at strejke?

  Offentlige erklæringerNej

Økonomien  ›  Alderspensioner

Skulle alderspensioner øges?

  Partiets støttebaseJa, men kun for lav indkomst pensionister

Social  ›  Transgender Atleter

Skal transgender atleter få lov til at konkurrere i atletiske begivenheder?

  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Immigranter med kompetencer

Skulle Canada øge eller mindske mængden af ​​midlertidige visa arbejde givet til højtkvalificerede indvandrere?

  Partiets støttebaseFormindsk

Valg  ›  Stemmealder

Burde stemmealderen hæves?

  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  National Daycare

Har du støtte en national daycare politik?

  Partiets støttebaseNej

Valg  ›  Kandidatgennemsigtighed

Skal politiske kandidater være tvunget til at offentliggøre deres seneste skattepapirer?

  Partiets støttebaseJa, og kræv en offentlig høring hvert år hvor de er siddende

Uddannelse  ›  Postsecondary Uddannelse

Skulle postsecondary uddannelse være et provinsielt eller forbundsplan ansvar?

  Offentlige erklæringerProvincial

Immigration  ›  Dobbelt statsborgerskab

Skal indvandrere til Canada få lov til at holde status dobbelt statsborgerskab?

  Partiets støttebaseJa, medmindre de har begået terror

Indenrigspolitik  ›  Energisektoren

For at reducere energiomkostningerne, bør regeringen nationalisere eller privatisere energisektoren?

  Offentlige erklæringerPrivatisere, men øge miljø- og myndighedstilsyn for priskontrol

Boliger  ›  Hjem køber incitamenter

Skal regeringen subsidiere boligkøbere, der tjener mindre end $ 120K pr. År?

  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Bill C-51

Støtter du Bill C-51, som udvider lokale politi og efterretningstjenester ’autoritet til at forhindre terrorisme?

  Offentlige erklæringerJa

Økonomien  ›  Økonomiske stimuli

Skal regeringen bruge økonomiske stimuli for at hjælpe landet under recessionsperioder?

  Offentlige erklæringerNej

Økonomien  ›  Indenlandske jobs

Bør regeringen give skattelettelser til private virksomheder for at holde arbejdspladser i landet?

  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  Flagafbrænding

Skal det være ulovligt at brænde det canadiske flag?

  Partiets støttebaseJa

Videnskab  ›  Atomenergi

Støtter du brugen af atomenergi?

  Partiets støttebaseJa

Økonomien  ›  Indkomst Opdeling

Har du støtte indkomst opdeling for familier?

  Offentlige erklæringerJa

Udenrigspolitik  ›  Ulandsbistand

Skulle Canada øge eller mindske udenlandsk bistand udgifter?

  Offentlige erklæringerFormindsk

Forbrydelse  ›  Stemmeret for kriminelle

Bør dømte kriminelle have ret til at stemme?

  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Offshore bankkontoer

Skal canadiske borgere få lov til at gemme eller investere deres penge i offshore bankkonti?

  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Electoral Reform

Skulle Canada skifte til en proportional repræsentation afstemningssystem?

  Offentlige erklæringerNej

Økonomien  ›  Beskæftigelse Forsikring

Skal beskæftigelsen forsikring gives til dem, der arbejder sæsonarbejde herunder turisme, fiskeri og landbrug?

  Offentlige erklæringerNej

Immigration  ›  Midlertidige Udenlandske Arbejdstagere

Skulle regeringen øge eller mindske mængden af ​​midlertidige udenlandske arbejdstagere tilladt i Canada?

  Partiets støttebaseFormindsk

Økonomien  ›  Statslige pensioner

Skal statslige pensioner hæves for pensionerede offentligt ansatte?

  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Politisk reklame på sociale medier

Bør sociale mediefirmaer forbyde politisk reklame?

  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Senatet

Skulle den føderale regering vælger eller ophæve Senatet?

  Offentlige erklæringerElect

Økonomien  ›  Tekniske monopoler

Skal regeringen bryde op Amazon, Facebook og Google?

  Partiets støttebaseNej

Økonomien  ›  Toldafgifter

Burde regeringen tilføje eller øge toldafgifter på importvarer?

  Partiets støttebaseNej, det vil skade vores fremstillingsvirksomheder, der er afhængige af at importere billige ressourcer til at gøre deres produkter

Økonomien  ›  Pension Præmier

Skulle medarbejderen bidragssats for den canadiske Pension Plan (CPP) hæves over dens nuværende 4,49% sats?

  Offentlige erklæringerNej

Økonomien  ›  Trans-Pacific Partnership

Støtter du det Trans-Pacific Partnership (TPP)?

  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  CBC Finansiering

Skulle regeringen øge finansieringen til CBC (Canadian Broadcasting Corporation)?

  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Militærudgifter

Skal regeringen hæve eller sænke militærudgifter?

  Partiets støttebaseForøg

Forbrydelse  ›  Overbelægning i fængsler

Bør ikkevoldelige fanger løslades fra fængslet for at reducere overbelægning?

  Partiets støttebaseNej

Udenrigspolitik  ›  Hong Kong Fugitive Extradition

Bør den kinesiske regering være i stand til at udlevere flygtninge fra Hong Kong?

  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Lange form Census

Skulle regeringen genindføre den lange form obligatoriske folketælling?

  Offentlige erklæringerNej

Økonomien  ›  Bitcoin

Skal regeringen klassificere Bitcoin som en legal møntenhed?

  Partiets støttebaseNej

Immigration  ›  Tilflugtsbyer

Bør tilflugtsbyer modtage forbundsfinansiering

  Partiets støttebaseNej

Indenrigspolitik  ›  Ophavsret

Skulle regeringen tillade digitale udgivere at placere låse på deres indhold (MP3-filer, osv)?

  Offentlige erklæringerJa

Uddannelse  ›  Charterskoler

Støtter du uafhængige skoler?

  Partiets støttebaseJa

Miljøet  ›  Virksomhedstilskud

Skal byer få lov til at tilbyde private virksomheder økonomiske incitamenter til at flytte?

  Partiets støttebaseJa

Indenrigspolitik  ›  CSA Funding

Skulle regeringen øge finansieringen til CSA (Canadian Standards Association)?

  Partiets støttebaseNej

Transport  ›  Kommercielle Drones

Skulle regeringen tillade anvendelse af droner til kommercielle formål?

  Offentlige erklæringerJa

English Dansk