Spróbuj quiz polityczny
Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 

Szybki przewodnik partii politycznych w Kanadzie

Pełna lista political parties postawy polityczne

Conservative

Conservative’s postawy polityczne

kwestie polityki wewnętrznej

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy powinno być więcej ograniczeń w obecnym procesie zakupu broni? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Powinny kanadyjskie aboriginals otrzymać więcej środków rządowych? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Powinno być udzielone suwerenność Quebec od reszty Kanady? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Sprawców przemocy narkotyków powinny być podane obowiązkowe kary pozbawienia wolności? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, pierwsze wykroczenie powinno skutkować obowiązkowego programu rehabilitacji, dalszych przestępstw z jailtime Source

W celu zmniejszenia kosztów energii, powinna rząd nacjonalizacji lub prywatyzacji sektora energetycznego? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Prywatyzować Source

Rząd federalny powinien inwestować w infrastrukturę kolejową, podmiejskich miejskiej? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Powinno być dozwolone pracowników rządowych do strajku? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Jeżeli rząd federalny wybiera lub znieść Senat? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Elekt Source

Czy popierasz krajowej polityki opieki dziennej? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Rząd powinien przywrócić długiej postaci obowiązkowego spisu? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, wolałbym obowiązkowy krótki formularz z opcjonalnym długiego formularza spisu Source

Rząd powinien zwiększyć fundusze na CBC (Canadian Broadcasting Corporation)? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Rząd powinien pozwolić wydawcy cyfrowe umieścić zamki w ich treści (MP3, itp)? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć finansowanie CSA (Canadian Standards Association)? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Gwałt i kazirodztwo nie unieważniają wartości dziecka. Adopcja jest zawsze opcją. Aby ratować życie matki, uważam, że aborcja jest do przyjęcia. Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, ale tylko jeśli zdadzą te same testy fizyczne co mężczyźni Source

problemy służby zdrowia

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Leki na receptę powinny być objęte powszechnym planem opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, ale tylko wtedy, gdy wartość progowa jest przekroczona wysoki koszt Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Więcej Source

Rząd federalny powinien zwiększyć wydatki na opiekę zdrowotną? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, więcej usług powinny być sprywatyzowane Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Powinien być obowiązek opieki zdrowotnej prowincji lub federalny? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Wojewódzki, ale z funduszy federalnych i norm regulowanych Source

Profilaktycznej opieki stomatologicznej powinny być pokryte w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Rząd powinien uchwalić bardziej restrykcyjnej polityki imigracyjnej? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien dofinansowywać miasta sanktuaria? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość dozwolonych zagranicznych pracowników tymczasowych do Kanady? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Spadek Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Spadek Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy USA powinny pozostać w Organizacji Narodów Zjednoczonych? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Czy popierasz Bill C-51, która rozszerza uprawnienia policji i lokalnych agencji wywiadowczych "w celu zapobiegania terroryzmowi? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, służba wojskowa powinna być rezultatem wyboru, nie obowiązku Source

Rząd powinien przeprowadzić ataki wojskowe przeciwko Korei Północnej, aby zniszczyć ich rakiet dalekiego zasięgu broni jądrowej i możliwości? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Jestem usatysfakcjonowany obecną kwotą wydatków Source

Rząd powinien zapewnić pomoc wojskową do Arabii Saudyjskiej podczas jego konfliktu z Jemenu? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Wzrost Source

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Kanadyjscy żołnierze powinni być bardziej zaangażowani w Iraku? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Jeżeli rząd federalny dotowanie produkcji i zużycia energii ze źródeł odnawialnych? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Rząd powinien pozwolić TransCanada do wywłaszczenia własności prywatnej na budowę rurociągu Keystone? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy popierasz projekt Gazociągu Północnego bramy? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Powinny Kanada zezwala na rejestrowanie starych lasów wzrostu? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

kwestie gospodarcze

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, nakręci to jedynie niekończącą się spiralę wzrostu cen Source

Powinny emerytury emerytowanych pracowników podlega opodatkowaniu? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Obniżyć Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Powinny Kanada realizować oferty o wolnym handlu z innymi krajami? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Rząd federalny powinien dotować uniwersalnej opieki nad dzieckiem? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, ale tylko dla rodzin o niskich dochodach Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy USA powinny nadal należeć do Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA)? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Więcej, ale należy zwiększyć świadczenia dla osób starszych i niepełnosprawnych Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Szkodzą Source

Emerytury powinny być zwiększone? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, ale tylko dla emerytów i rencistów o niskich dochodach Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Czy popierasz podziału dochodów dla rodzin? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, każdy pracownik powinien być nagradzany zależnie od własnych osiągnięć Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, dopóki nie obniżymy naszego długu publicznego Source

Jeżeli pracownik na wysokość składki Planu Emerytalno-Rentowego Kanady (CPP) być podniesione powyżej obecnej stawki 4,49%? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Ubezpieczenie zatrudnienia powinny być podane do tych, którzy pracują prace sezonowe w tym turystyki, rybołówstwa i rolnictwa? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, i nie ma własnej wartości Source

problemy edukacyjne

Jeżeli rząd federalny umieścić limit na uczelni stawek czesnego? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, koszty czesnego powinna być związana z inflacją Source

Powinno być kształcenie policealne prowincji lub federalny odpowiedzialności? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Provincially udało, ale z federalnymi standardami w celu zapewnienia spójności Source

Czy wspierasz szkoły czarterowe? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

kwestie wyborcze

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy powinien zostać wprowadzony limit dotyczący kwoty, którą kandydat może otrzymać jako darowiznę? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Powinny Kanada przełączyć się w systemie proporcjonalnym reprezentacji? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Powinny być ustawione limity termin do roli premiera? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

kwestie karne

Powinny więźniów odbywających kary dożywocia za morderstwo pierwszego stopnia kwalifikuje się do przesłuchania warunkowego zwolnienia po 15 latach? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

kwestie naukowe

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zezwolić na stosowanie dronów do celów komercyjnych? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Liberal

Liberal’s postawy polityczne

kwestie polityki wewnętrznej

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy powinno być więcej ograniczeń w obecnym procesie zakupu broni? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Powinny kanadyjskie aboriginals otrzymać więcej środków rządowych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, zamiast środków pieniężnych, powinniśmy zamiast zaoferować pomoc w postaci edukacji, szkoleń i programów społecznych Source

Powinno być udzielone suwerenność Quebec od reszty Kanady? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Sprawców przemocy narkotyków powinny być podane obowiązkowe kary pozbawienia wolności? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

W celu zmniejszenia kosztów energii, powinna rząd nacjonalizacji lub prywatyzacji sektora energetycznego? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Znacjonalizować Source

Rząd federalny powinien inwestować w infrastrukturę kolejową, podmiejskich miejskiej? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Powinno być dozwolone pracowników rządowych do strajku? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale tylko na mniej istotne usługi Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Jeżeli rząd federalny wybiera lub znieść Senat? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Elekta i wymagają, aby członkowie być bezpartyjny Source

Czy popierasz krajowej polityki opieki dziennej? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale tylko dla rodzin o niskich dochodach i samotnych rodziców Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Rząd powinien przywrócić długiej postaci obowiązkowego spisu? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, jakby był łatwiejszy do wykonania line Source

Rząd powinien zwiększyć fundusze na CBC (Canadian Broadcasting Corporation)? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Rząd powinien pozwolić wydawcy cyfrowe umieścić zamki w ich treści (MP3, itp)? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć finansowanie CSA (Canadian Standards Association)? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Pro-choice Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, skazywanych jest zbyt wielu niewinnych Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale ich tożsamość musi zostać potwierdzona w odosobnieniu przez damski personel Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

problemy służby zdrowia

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Leki na receptę powinny być objęte powszechnym planem opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Mniej Source

Rząd federalny powinien zwiększyć wydatki na opiekę zdrowotną? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Powinien być obowiązek opieki zdrowotnej prowincji lub federalny? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Federalna Source

Profilaktycznej opieki stomatologicznej powinny być pokryte w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, zabranianie wjazdu imigrantom na podstawie ich religii jest niekonstytucyjne Source

Rząd powinien uchwalić bardziej restrykcyjnej polityki imigracyjnej? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien dofinansowywać miasta sanktuaria? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość dozwolonych zagranicznych pracowników tymczasowych do Kanady? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Ani obecne zagranicznych pracowników tymczasowych należy nadać obywatelstwo Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Wzrost Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy USA powinny pozostać w Organizacji Narodów Zjednoczonych? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy popierasz Bill C-51, która rozszerza uprawnienia policji i lokalnych agencji wywiadowczych "w celu zapobiegania terroryzmowi? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Rząd powinien przeprowadzić ataki wojskowe przeciwko Korei Północnej, aby zniszczyć ich rakiet dalekiego zasięgu broni jądrowej i możliwości? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Wzrost Source

Rząd powinien zapewnić pomoc wojskową do Arabii Saudyjskiej podczas jego konfliktu z Jemenu? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, powinniśmy trzymać się z dala od konfliktów, które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa. Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Spadek Source

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, to mogłoby pozwolić ISIS na kontrolowanie Syrii Source

Kanadyjscy żołnierze powinni być bardziej zaangażowani w Iraku? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Jeżeli rząd federalny dotowanie produkcji i zużycia energii ze źródeł odnawialnych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien pozwolić TransCanada do wywłaszczenia własności prywatnej na budowę rurociągu Keystone? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy popierasz projekt Gazociągu Północnego bramy? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, nie, aż wszystkie zespoły Aborygenów projekt wpływa na to zgodzić Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Powinny Kanada zezwala na rejestrowanie starych lasów wzrostu? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Powinny emerytury emerytowanych pracowników podlega opodatkowaniu? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Podnieść Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale zapewniać leczenie osobom z wynikiem pozytywnym Source

Powinny Kanada realizować oferty o wolnym handlu z innymi krajami? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Rząd federalny powinien dotować uniwersalnej opieki nad dzieckiem? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy USA powinny nadal należeć do Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA)? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Mniej Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Pomoc Source

Emerytury powinny być zwiększone? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy popierasz podziału dochodów dla rodzin? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, póki zyski zagraniczne są uwzględniane w oświadczeniach Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Jeżeli pracownik na wysokość składki Planu Emerytalno-Rentowego Kanady (CPP) być podniesione powyżej obecnej stawki 4,49%? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Ubezpieczenie zatrudnienia powinny być podane do tych, którzy pracują prace sezonowe w tym turystyki, rybołówstwa i rolnictwa? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, niesie ze sobą zbyt duże ryzyko wystąpienia kryminalnej działalności Source

problemy edukacyjne

Jeżeli rząd federalny umieścić limit na uczelni stawek czesnego? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Powinno być kształcenie policealne prowincji lub federalny odpowiedzialności? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Federalna Source

Czy wspierasz szkoły czarterowe? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

kwestie wyborcze

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy powinien zostać wprowadzony limit dotyczący kwoty, którą kandydat może otrzymać jako darowiznę? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Powinny Kanada przełączyć się w systemie proporcjonalnym reprezentacji? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Powinny być ustawione limity termin do roli premiera? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

kwestie karne

Powinny więźniów odbywających kary dożywocia za morderstwo pierwszego stopnia kwalifikuje się do przesłuchania warunkowego zwolnienia po 15 latach? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, każdy obywatel zasługuje na prawo do głosowania Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

kwestie naukowe

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, tymczasowo, podczas gdy będziemy zwiększać inwestycje w czystsze, odnawialne alternatywy Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zezwolić na stosowanie dronów do celów komercyjnych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

New Democratic

New Democratic’s postawy polityczne

kwestie polityki wewnętrznej

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Czy powinno być więcej ograniczeń w obecnym procesie zakupu broni? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Powinny kanadyjskie aboriginals otrzymać więcej środków rządowych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, a rząd powinien dać im ziemię ich powrotem Source

Powinno być udzielone suwerenność Quebec od reszty Kanady? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Sprawców przemocy narkotyków powinny być podane obowiązkowe kary pozbawienia wolności? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

W celu zmniejszenia kosztów energii, powinna rząd nacjonalizacji lub prywatyzacji sektora energetycznego? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Znacjonalizować Source

Rząd federalny powinien inwestować w infrastrukturę kolejową, podmiejskich miejskiej? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Powinno być dozwolone pracowników rządowych do strajku? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Jeżeli rząd federalny wybiera lub znieść Senat? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Znieść Source

Czy popierasz krajowej polityki opieki dziennej? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien przywrócić długiej postaci obowiązkowego spisu? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć fundusze na CBC (Canadian Broadcasting Corporation)? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien pozwolić wydawcy cyfrowe umieścić zamki w ich treści (MP3, itp)? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, zamki są niezbędne do ochrony dochodów artysty Source

Rząd powinien zwiększyć finansowanie CSA (Canadian Standards Association)? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Pro-choice Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

problemy służby zdrowia

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Leki na receptę powinny być objęte powszechnym planem opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Mniej Source

Rząd federalny powinien zwiększyć wydatki na opiekę zdrowotną? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, i legalizację, opodatkowanie i regulację marihuany zamiast jej kryminalizacji Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Powinien być obowiązek opieki zdrowotnej prowincji lub federalny? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Federalna Source

Profilaktycznej opieki stomatologicznej powinny być pokryte w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, zabranianie wjazdu imigrantom na podstawie ich religii jest niekonstytucyjne Source

Rząd powinien uchwalić bardziej restrykcyjnej polityki imigracyjnej? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien dofinansowywać miasta sanktuaria? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość dozwolonych zagranicznych pracowników tymczasowych do Kanady? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Spadek Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Wzrost Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy USA powinny pozostać w Organizacji Narodów Zjednoczonych? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Czy popierasz Bill C-51, która rozszerza uprawnienia policji i lokalnych agencji wywiadowczych "w celu zapobiegania terroryzmowi? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Rząd powinien przeprowadzić ataki wojskowe przeciwko Korei Północnej, aby zniszczyć ich rakiet dalekiego zasięgu broni jądrowej i możliwości? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, najpierw musimy skorzystać ze wszystkich środków dyplomatycznych Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Wzrost Source

Rząd powinien zapewnić pomoc wojskową do Arabii Saudyjskiej podczas jego konfliktu z Jemenu? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Spadek Source

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, to mogłoby pozwolić ISIS na kontrolowanie Syrii Source

Kanadyjscy żołnierze powinni być bardziej zaangażowani w Iraku? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

New Democratic nie odpowiedział na żadne pytanie. Chcesz zasugerować swoją odpowiedź?

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Jeżeli rząd federalny dotowanie produkcji i zużycia energii ze źródeł odnawialnych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien pozwolić TransCanada do wywłaszczenia własności prywatnej na budowę rurociągu Keystone? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Czy popierasz projekt Gazociągu Północnego bramy? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, nie, aż wszystkie zespoły Aborygenów projekt wpływa na to zgodzić Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Powinny Kanada zezwala na rejestrowanie starych lasów wzrostu? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Powinny emerytury emerytowanych pracowników podlega opodatkowaniu? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Podnieść Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, ale zapewniać leczenie osobom z wynikiem pozytywnym Source

Powinny Kanada realizować oferty o wolnym handlu z innymi krajami? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, ale tylko wtedy, gdy silne zabezpieczenia dla naszych zasobów krajowych i pracowników są wprowadzone z każdej transakcji handlowej Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Rząd federalny powinien dotować uniwersalnej opieki nad dzieckiem? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Czy USA powinny nadal należeć do Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA)? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, ale w formie zwiększonych wydatków na infrastrukturę Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Mniej Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Pomoc Source

Emerytury powinny być zwiększone? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, ale tylko dla emerytów i rencistów o niskich dochodach Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Czy popierasz podziału dochodów dla rodzin? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, korporacje i organizacje gospodarcze także nie powinny Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Jeżeli pracownik na wysokość składki Planu Emerytalno-Rentowego Kanady (CPP) być podniesione powyżej obecnej stawki 4,49%? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, wyższe składki mogą być wykorzystane do reinwestowania w gospodarce i zmniejszyć zobowiązanie rządu do finansowania wypłat dla seniorów Source

Ubezpieczenie zatrudnienia powinny być podane do tych, którzy pracują prace sezonowe w tym turystyki, rybołówstwa i rolnictwa? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, i nie ma własnej wartości Source

problemy edukacyjne

Jeżeli rząd federalny umieścić limit na uczelni stawek czesnego? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Powinno być kształcenie policealne prowincji lub federalny odpowiedzialności? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Provincially udało, ale z federalnymi standardami w celu zapewnienia spójności Source

Czy wspierasz szkoły czarterowe? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

kwestie wyborcze

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, ale darowizny od związków i organizacji non-profit powinny być dozwolone Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Czy powinien zostać wprowadzony limit dotyczący kwoty, którą kandydat może otrzymać jako darowiznę? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Powinny Kanada przełączyć się w systemie proporcjonalnym reprezentacji? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Powinny być ustawione limity termin do roli premiera? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

kwestie karne

Powinny więźniów odbywających kary dożywocia za morderstwo pierwszego stopnia kwalifikuje się do przesłuchania warunkowego zwolnienia po 15 latach? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

kwestie naukowe

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, tymczasowo, podczas gdy będziemy zwiększać inwestycje w czystsze, odnawialne alternatywy Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zezwolić na stosowanie dronów do celów komercyjnych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Green

Green’s postawy polityczne

kwestie polityki wewnętrznej

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy powinno być więcej ograniczeń w obecnym procesie zakupu broni? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, powinno zostać wprowadzone prawo zabraniające rządowi inwigilację obywateli Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie byłoby to pozwolić im, aby usunąć konkurencję, tworzyć sztuczny niedobór i wzrost cen nie, cały ruch traktować równo i kontynuować otwartości internetu Source

Powinny kanadyjskie aboriginals otrzymać więcej środków rządowych? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, a rząd powinien dać im ziemię ich powrotem Source

Powinno być udzielone suwerenność Quebec od reszty Kanady? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Niech obywateli Quebec głosowania na niego Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Sprawców przemocy narkotyków powinny być podane obowiązkowe kary pozbawienia wolności? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

W celu zmniejszenia kosztów energii, powinna rząd nacjonalizacji lub prywatyzacji sektora energetycznego? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Znacjonalizować Source

Rząd federalny powinien inwestować w infrastrukturę kolejową, podmiejskich miejskiej? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Powinno być dozwolone pracowników rządowych do strajku? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Jeżeli rząd federalny wybiera lub znieść Senat? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Elekt Source

Czy popierasz krajowej polityki opieki dziennej? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Green nie odpowiedział na żadne pytanie. Chcesz zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien przywrócić długiej postaci obowiązkowego spisu? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć fundusze na CBC (Canadian Broadcasting Corporation)? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien pozwolić wydawcy cyfrowe umieścić zamki w ich treści (MP3, itp)? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć finansowanie CSA (Canadian Standards Association)? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Green wyborcy: Pro-choice Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Leki na receptę powinny być objęte powszechnym planem opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Prywatyzacja powinna odbywać się na mniejszą skalę – nie powinno się w ogóle prywatyzować sektora opieki zdrowotnej. Source

Rząd federalny powinien zwiększyć wydatki na opiekę zdrowotną? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, i nie prywatyzować żadnych usług Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Powinien być obowiązek opieki zdrowotnej prowincji lub federalny? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Federalna Source

Profilaktycznej opieki stomatologicznej powinny być pokryte w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Green nie odpowiedział na żadne pytanie. Chcesz zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Rząd powinien uchwalić bardziej restrykcyjnej polityki imigracyjnej? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie i ułatwić realizację procesu dla uchodźców Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien dofinansowywać miasta sanktuaria? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość dozwolonych zagranicznych pracowników tymczasowych do Kanady? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Zmniejszyć, a zakończyć tymczasowe programu pracownika zagranicznego Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Green nie odpowiedział na żadne pytanie. Chcesz zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Green wyborcy: Wzrost Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy USA powinny pozostać w Organizacji Narodów Zjednoczonych? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy popierasz Bill C-51, która rozszerza uprawnienia policji i lokalnych agencji wywiadowczych "w celu zapobiegania terroryzmowi? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, to jest równia pochyła w kierunku państwa policyjnego Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Rząd powinien przeprowadzić ataki wojskowe przeciwko Korei Północnej, aby zniszczyć ich rakiet dalekiego zasięgu broni jądrowej i możliwości? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Wzrost Source

Rząd powinien zapewnić pomoc wojskową do Arabii Saudyjskiej podczas jego konfliktu z Jemenu? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Green wyborcy: Spadek Source

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Kanadyjscy żołnierze powinni być bardziej zaangażowani w Iraku? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Green nie odpowiedział na żadne pytanie. Chcesz zasugerować swoją odpowiedź?

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Green nie odpowiedział na żadne pytanie. Chcesz zasugerować swoją odpowiedź?

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Jeżeli rząd federalny dotowanie produkcji i zużycia energii ze źródeł odnawialnych? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien pozwolić TransCanada do wywłaszczenia własności prywatnej na budowę rurociągu Keystone? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, nie budować rurociąg i wyłączyć całą produkcję oleju w piaskach roponośnych Source

Czy popierasz projekt Gazociągu Północnego bramy? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Powinny Kanada zezwala na rejestrowanie starych lasów wzrostu? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, należy zakazać wszystkich jednorazowych produktów, które nie zawierają przynajmniej 75% materiałów ulegających biodegradacji. Source

kwestie gospodarcze

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Powinny emerytury emerytowanych pracowników podlega opodatkowaniu? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Podnieść Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, to strata czasu i pieniędzy. Source

Powinny Kanada realizować oferty o wolnym handlu z innymi krajami? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, ale tylko wtedy, gdy silne zabezpieczenia dla naszych zasobów krajowych i pracowników są wprowadzone z każdej transakcji handlowej Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Rząd federalny powinien dotować uniwersalnej opieki nad dzieckiem? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, ale tylko dla rodzin o niskich dochodach Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy USA powinny nadal należeć do Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA)? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, rząd powinien interweniować, aby przyspieszyć ożywienie gospodarcze Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Green wyborcy: Więcej Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Green wyborcy: Pomoc Source

Emerytury powinny być zwiększone? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, ale tylko dla emerytów i rencistów o niskich dochodach Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy popierasz podziału dochodów dla rodzin? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, podział dochodów jest nieuczciwe w stosunku do rodzin o niskich dochodach Source

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Jeżeli pracownik na wysokość składki Planu Emerytalno-Rentowego Kanady (CPP) być podniesione powyżej obecnej stawki 4,49%? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Niezależnie, podnieść maksymalną stawkę tak zarabiających wysokiej płac może przyczynić się więcej Source

Ubezpieczenie zatrudnienia powinny być podane do tych, którzy pracują prace sezonowe w tym turystyki, rybołówstwa i rolnictwa? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Green nie odpowiedział na żadne pytanie. Chcesz zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

problemy edukacyjne

Jeżeli rząd federalny umieścić limit na uczelni stawek czesnego? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, a rząd powinien zapewnić darmowe wykształcenie wyższe Source

Powinno być kształcenie policealne prowincji lub federalny odpowiedzialności? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Provincially udało, ale z federalnymi standardami w celu zapewnienia spójności Source

Czy wspierasz szkoły czarterowe? statystyki omawiać

Green nie odpowiedział na żadne pytanie. Chcesz zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie wyborcze

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy powinien zostać wprowadzony limit dotyczący kwoty, którą kandydat może otrzymać jako darowiznę? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Powinny Kanada przełączyć się w systemie proporcjonalnym reprezentacji? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Powinny być ustawione limity termin do roli premiera? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Powinny więźniów odbywających kary dożywocia za morderstwo pierwszego stopnia kwalifikuje się do przesłuchania warunkowego zwolnienia po 15 latach? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, i powinniśmy zapewnić więcej programów rehabilitacyjnych dla więźniów Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak, ale muszą na co dzień wykonywać prace społeczne Source

kwestie naukowe

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zezwolić na stosowanie dronów do celów komercyjnych? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Libertarian

Libertarian’s postawy polityczne

kwestie polityki wewnętrznej

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Czy powinno być więcej ograniczeń w obecnym procesie zakupu broni? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, powinno zostać wprowadzone prawo zabraniające rządowi inwigilację obywateli Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Powinny kanadyjskie aboriginals otrzymać więcej środków rządowych? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie Source

Powinno być udzielone suwerenność Quebec od reszty Kanady? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, suwerenność nie może rozwiązać problemów Quebec Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Tak Source

Sprawców przemocy narkotyków powinny być podane obowiązkowe kary pozbawienia wolności? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, powinniśmy dekryminalizacji większości leków Source

W celu zmniejszenia kosztów energii, powinna rząd nacjonalizacji lub prywatyzacji sektora energetycznego? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Prywatyzować Source

Rząd federalny powinien inwestować w infrastrukturę kolejową, podmiejskich miejskiej? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie Source

Powinno być dozwolone pracowników rządowych do strajku? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Tak Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Jeżeli rząd federalny wybiera lub znieść Senat? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Elekt Source

Czy popierasz krajowej polityki opieki dziennej? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien przywrócić długiej postaci obowiązkowego spisu? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, prywatność jest ważniejsza niż statystyki Source

Rząd powinien zwiększyć fundusze na CBC (Canadian Broadcasting Corporation)? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Rząd powinien pozwolić wydawcy cyfrowe umieścić zamki w ich treści (MP3, itp)? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Niech wolny rynek, a nie rząd, decyduje Source

Rząd powinien zwiększyć finansowanie CSA (Canadian Standards Association)? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Pro-choice Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Leki na receptę powinny być objęte powszechnym planem opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, nie możemy sobie pozwolić, aby dodać to w tej chwili Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Więcej, ale w końcu wszystkie fundusze federalne, ponieważ jest to kwestia prowincjonalna Source

Rząd federalny powinien zwiększyć wydatki na opiekę zdrowotną? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, więcej usług powinny być sprywatyzowane Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Tak, i legalizację, opodatkowanie i regulację marihuany zamiast jej kryminalizacji Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Powinien być obowiązek opieki zdrowotnej prowincji lub federalny? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Wojewódzki Source

Profilaktycznej opieki stomatologicznej powinny być pokryte w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Libertarian nie odpowiedział na żadne pytanie. Chcesz zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie Source

Rząd powinien uchwalić bardziej restrykcyjnej polityki imigracyjnej? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien dofinansowywać miasta sanktuaria? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość dozwolonych zagranicznych pracowników tymczasowych do Kanady? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Ani, zastąpić go programem VISA pracy Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Wzrost Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Czy USA powinny pozostać w Organizacji Narodów Zjednoczonych? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Czy popierasz Bill C-51, która rozszerza uprawnienia policji i lokalnych agencji wywiadowczych "w celu zapobiegania terroryzmowi? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Rząd powinien przeprowadzić ataki wojskowe przeciwko Korei Północnej, aby zniszczyć ich rakiet dalekiego zasięgu broni jądrowej i możliwości? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Zmniejszyć, nie powinniśmy przekazywać pomocy zagranicznej żadnym krajom Source

Rząd powinien zapewnić pomoc wojskową do Arabii Saudyjskiej podczas jego konfliktu z Jemenu? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Wzrost Source

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Kanadyjscy żołnierze powinni być bardziej zaangażowani w Iraku? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie Source

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Libertarian nie odpowiedział na żadne pytanie. Chcesz zasugerować swoją odpowiedź?

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, obecny rząd przesadza z regulacjami dla przedsiębiorstw Source

Jeżeli rząd federalny dotowanie produkcji i zużycia energii ze źródeł odnawialnych? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie Source

Rząd powinien pozwolić TransCanada do wywłaszczenia własności prywatnej na budowę rurociągu Keystone? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie Source

Czy popierasz projekt Gazociągu Północnego bramy? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Powinny Kanada zezwala na rejestrowanie starych lasów wzrostu? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

kwestie gospodarcze

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Reforma podatku liniowego Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Powinny emerytury emerytowanych pracowników podlega opodatkowaniu? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, emerytury powinny być oparte na, kont niebędących podatnikami prywatnych Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Obniżyć Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, to strata czasu i pieniędzy. Source

Powinny Kanada realizować oferty o wolnym handlu z innymi krajami? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Rząd federalny powinien dotować uniwersalnej opieki nad dzieckiem? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Czy USA powinny nadal należeć do Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA)? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, recesja to naturalny, cykliczny proces, który pozwala poradzić sobie z nadwyżkami Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Więcej Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Szkodzą Source

Emerytury powinny być zwiększone? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, i uchylić Canadian Pension Plan Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Czy popierasz podziału dochodów dla rodzin? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Tak, podział dochodu zapewnia uczciwość podatkową Source

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Jeżeli pracownik na wysokość składki Planu Emerytalno-Rentowego Kanady (CPP) być podniesione powyżej obecnej stawki 4,49%? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie Source

Ubezpieczenie zatrudnienia powinny być podane do tych, którzy pracują prace sezonowe w tym turystyki, rybołówstwa i rolnictwa? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, a rząd nie powinien być zaangażowany w ubezpieczenia zatrudnienia dla każdej branży Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Libertarian nie odpowiedział na żadne pytanie. Chcesz zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

problemy edukacyjne

Jeżeli rząd federalny umieścić limit na uczelni stawek czesnego? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, koszty czesnego powinna być związana z inflacją Source

Powinno być kształcenie policealne prowincji lub federalny odpowiedzialności? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Rząd nie powinien być zaangażowany w edukację Source

Czy wspierasz szkoły czarterowe? statystyki omawiać

Libertarian nie odpowiedział na żadne pytanie. Chcesz zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie wyborcze

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Tak Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Czy powinien zostać wprowadzony limit dotyczący kwoty, którą kandydat może otrzymać jako darowiznę? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Powinny Kanada przełączyć się w systemie proporcjonalnym reprezentacji? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Tak Source

Powinny być ustawione limity termin do roli premiera? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, powinien zostać podniesiony. Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Powinny więźniów odbywających kary dożywocia za morderstwo pierwszego stopnia kwalifikuje się do przesłuchania warunkowego zwolnienia po 15 latach? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Tak, i powinniśmy zapewnić więcej programów rehabilitacyjnych dla więźniów Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

kwestie naukowe

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zezwolić na stosowanie dronów do celów komercyjnych? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Tak Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Communist

Communist’s postawy polityczne

kwestie polityki wewnętrznej

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Communist’s odpowiedź: Nie, ograniczcie posiadanie broni przez władze i policję, a także wprowadzajcie szkolenie na temat eskalacji. Source

Czy powinno być więcej ograniczeń w obecnym procesie zakupu broni? statystyki omawiać

Communist’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Communist’s odpowiedź: Nie, powinno zostać wprowadzone prawo zabraniające rządowi inwigilację obywateli Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Communist wyborcy: Nie Source

Powinny kanadyjskie aboriginals otrzymać więcej środków rządowych? statystyki omawiać

Communist’s odpowiedź: Tak, aboriginals należy dodatkowo odszkodowanie za swoje trudy i wykorzystania zasobów Source

Powinno być udzielone suwerenność Quebec od reszty Kanady? statystyki omawiać

Communist’s odpowiedź: Tak Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Communist wyborcy: Tak Source

Sprawców przemocy narkotyków powinny być podane obowiązkowe kary pozbawienia wolności? statystyki omawiać

Communist wyborcy: Nie Source

W celu zmniejszenia kosztów energii, powinna rząd nacjonalizacji lub prywatyzacji sektora energetycznego? statystyki omawiać

Communist’s odpowiedź: Znacjonalizować Source

Rząd federalny powinien inwestować w infrastrukturę kolejową, podmiejskich miejskiej? statystyki omawiać

Communist’s odpowiedź: Tak Source

Powinno być dozwolone pracowników rządowych do strajku? statystyki omawiać

Communist’s odpowiedź: Tak Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Communist nie odpowiedział na żadne pytanie. Chcesz zasugerować swoją odpowiedź?

Jeżeli rząd federalny wybiera lub znieść Senat? statystyki omawiać

Communist’s odpowiedź: Znieść niedawne skandale korupcyjne dowiodły, że każdy niewybieralnych ciało rządu jest szkodliwe w kierunku demokracji Source

Czy popierasz krajowej polityki opieki dziennej? statystyki omawiać

Communist’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Communist nie odpowiedział na żadne pytanie. Chcesz zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien przywrócić długiej postaci obowiązkowego spisu? statystyki omawiać

Communist’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć fundusze na CBC (Canadian Broadcasting Corporation)? statystyki omawiać

Communist’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien pozwolić wydawcy cyfrowe umieścić zamki w ich treści (MP3, itp)? statystyki omawiać

Communist’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć finansowanie CSA (Canadian Standards Association)? statystyki omawiać

Communist nie odpowiedział na żadne pytanie. Chcesz zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Communist’s odpowiedź: Pro-choice Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Communist’s odpowiedź: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Communist wyborcy: Tak Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Communist wyborcy: Nie Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Communist’s odpowiedź: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Communist’s odpowiedź: No, ale kobiety powinny mieć odpowiednią częścią procesu wywiadu i powinny mieć równą szansę. Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Communist’s odpowiedź: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Communist’s odpowiedź: Tak Source

problemy służby zdrowia

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Communist’s odpowiedź: Tak Source

Leki na receptę powinny być objęte powszechnym planem opieki zdrowotnej w Kanadzie?