Spróbuj quiz polityczny
Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 

Krótki przewodnik po Canada political parties

Pełna lista political parties postawy polityczne

Conservative

Conservative’s polityczne Conservative’s

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Gwałt i kazirodztwo nie unieważniają wartości dziecka. Adopcja jest zawsze opcją. Aby ratować życie matki, uważam, że aborcja jest do przyjęcia. Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, należy jednak dać kościołom prawo do odmowy przeprowadzenia ceremonii z udziałem partnerów tej samej płci Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie. Uważam także, że posiadanie w rodzinie matki i ojca jest dla dziecka najlepszym rozwiązaniem. Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, ale powinni mieć możliwość odmówienia użycia sztucznego podtrzymywania życia Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, rząd nie powinien pod żadnym pozorem wymagać zróżnicowania w zakresie płci w obrębie prywatnego przedsiębiorstwa Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, ale tylko jeśli zdadzą te same testy fizyczne co mężczyźni Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, jednak rodzina ofiary powinna decydować o karze Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy powinno być więcej ograniczeń w obecnym procesie zakupu broni? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, ale kary za przestępstwa z użyciem broni powinny być zaostrzone Source

Powinny kanadyjskie aboriginals otrzymać więcej środków rządowych? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, zamiast środków pieniężnych, powinniśmy zamiast zaoferować pomoc w postaci edukacji, szkoleń i programów społecznych Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, należy traktować cały ruch jednakowo i utrzymywać otwarty internet Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Powinno być udzielone suwerenność Quebec od reszty Kanady? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, suwerenność nie może rozwiązać problemów Quebec Source

Sprawców przemocy narkotyków powinny być podane obowiązkowe kary pozbawienia wolności? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, tylko wtedy, gdy został aresztowany za handel Source

Rząd federalny powinien inwestować w infrastrukturę kolejową, podmiejskich miejskiej? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

W celu zmniejszenia kosztów energii, powinna rząd nacjonalizacji lub prywatyzacji sektora energetycznego? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Prywatyzacji, ale dla zwiększenia nadzoru i kontroli cen środowisko regulacyjne Source

Powinno być dozwolone pracowników rządowych do strajku? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, ale ustanowienie sądu pracy, aby uprzedzić i pośredniczą strajki Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Czy popierasz krajowej polityki opieki dziennej? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, ale tylko dla rodzin o niskich dochodach i samotnych rodziców Source

Jeżeli rząd federalny wybiera lub znieść Senat? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Elekta i wymagają, aby członkowie być bezpartyjny Source

Rząd powinien zwiększyć fundusze na CBC (Canadian Broadcasting Corporation)? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Rząd powinien przywrócić długiej postaci obowiązkowego spisu? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, prywatność jest ważniejsza niż statystyki Source

Rząd powinien pozwolić wydawcy cyfrowe umieścić zamki w ich treści (MP3, itp)? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, zamki są niezbędne do ochrony dochodów artysty Source

Rząd powinien zwiększyć finansowanie CSA (Canadian Standards Association)? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

problemy służby zdrowia

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Leki na receptę powinny być objęte powszechnym planem opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, ale tylko wtedy, gdy wartość progowa jest przekroczona wysoki koszt Source

Rząd federalny powinien zwiększyć wydatki na opiekę zdrowotną? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, i wdrożyć / dwupoziomowego systemu prywatną publiczną Source

Profilaktycznej opieki stomatologicznej powinny być pokryte w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, pomocy w nagłych wypadkach jest już wliczone w cenę, prewencyjny opieka powinna być odpowiedzialność jednostki. Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, i należy zwiększyć kary za przestępstwa narkotykowe niezwiązane z przemocą Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Prywatyzacja powinna odbywać się na większą skalę – należy sprywatyzować cały sektor opieki zdrowotnej. Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Powinien być obowiązek opieki zdrowotnej prowincji lub federalny? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Wojewódzki, ale z funduszy federalnych i norm regulowanych Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że mogą bezpiecznie powrócić do swojego kraju Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien uchwalić bardziej restrykcyjnej polityki imigracyjnej? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, ale sprawiają, że proces łatwiejsze dla wykwalifikowanych pracowników Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien dofinansowywać miasta sanktuaria? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, należy również zakazać funkcjonowania miast sanktuariów Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Zmniejszyć, przy czym rząd powinien przygotować naszych mieszkańców do takiej pracy, zapewniając więcej ułatwień Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość dozwolonych zagranicznych pracowników tymczasowych do Kanady? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Zmniejszyć, i pozwolić tylko dla branż z niedoborem pracowników kanadyjskich Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, służba wojskowa powinna być rezultatem wyboru, nie obowiązku Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy USA powinny pozostać w Organizacji Narodów Zjednoczonych? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Rząd powinien przeprowadzić ataki wojskowe przeciwko Korei Północnej, aby zniszczyć ich rakiet dalekiego zasięgu broni jądrowej i możliwości? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, nie jestem przekonany co do tego, że Korea Północna posiada broń nuklearną dalekiego zasięgu lub, że jest w stanie ją opracować Source

Rząd powinien zapewnić pomoc wojskową do Arabii Saudyjskiej podczas jego konfliktu z Jemenu? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, powinniśmy trzymać się z dala od konfliktów, które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa. Source

Czy popierasz Bill C-51, która rozszerza uprawnienia policji i lokalnych agencji wywiadowczych "w celu zapobiegania terroryzmowi? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Zwiększyć, ale dopiero wtedy, kiedy deficyt zostanie mocno ograniczony Source

Kanadyjscy żołnierze powinni być bardziej zaangażowani w Iraku? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Zmniejszyć, aż drastycznie zredukujemy nasz narodowy deficyt budżetowy Source

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, to mogłoby pozwolić ISIS na kontrolowanie Syrii Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, powinien tylko wdrożyć istniejące regulacje Source

Jeżeli rząd federalny dotowanie produkcji i zużycia energii ze źródeł odnawialnych? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Rząd powinien pozwolić TransCanada do wywłaszczenia własności prywatnej na budowę rurociągu Keystone? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, jeśli właściciele gruntów są wynagradzane Source

Powinny Kanada zezwala na rejestrowanie starych lasów wzrostu? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, ale tylko wtedy, gdy zyski pobyt w Kanadzie Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, ale należy zwiększyć nadzór Source

Czy popierasz projekt Gazociągu Północnego bramy? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, to jest dobrze zaplanowany projekt, który zapewni znaczne korzyści społeczne i ekonomiczne dla regionu Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, ale producenci nie powinni mieć pozwolenia na patentowanie nasion Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, nakręci to jedynie niekończącą się spiralę wzrostu cen Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, należy poddawać testom każdego, kto otrzymuje pieniądze od rządu, włączając w to pracowników i polityków Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Obniżyć, ale zlikwidować odliczenia i inne możliwości unikania opodatkowania Source

Powinny Kanada realizować oferty o wolnym handlu z innymi krajami? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, ale tylko wtedy, gdy silne zabezpieczenia dla naszych zasobów krajowych i pracowników są wprowadzone z każdej transakcji handlowej Source

Rząd federalny powinien dotować uniwersalnej opieki nad dzieckiem? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, ale zachęcamy pobyt-at-home rodzicielstwa Source

Czy USA powinny nadal należeć do Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA)? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, a ponadto wyeliminować niekonstytucyjne agencje federalne Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Szkodzą, wspieram niektóre związki prywatne, jednak jestem zdecydowanym przeciwnikiem publicznych związków zawodowych Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Więcej, ponadto należy odmówić świadczeń imigrantom Source

Powinny emerytury emerytowanych pracowników podlega opodatkowaniu? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, emerytury powinny być oparte na, kont niebędących podatnikami prywatnych Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, ponadto rząd powinien zdecydowanie ograniczyć wydatki w czasie recesji Source

Emerytury powinny być zwiększone? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, i wdrożenie systemu Piza (konto osobiste bezpieczeństwo inwestycji) Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, każdy pracownik powinien być nagradzany zależnie od własnych osiągnięć Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, póki zyski zagraniczne są uwzględniane w oświadczeniach Source

Czy popierasz podziału dochodów dla rodzin? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, ale czapka maksymalne korzyści przy $ 2k Source

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, spowoduje to wzrost ekonomiczny we wszystkich zaangażowanych krajach Source

Ubezpieczenie zatrudnienia powinny być podane do tych, którzy pracują prace sezonowe w tym turystyki, rybołówstwa i rolnictwa? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, a rząd nie powinien być zaangażowany w ubezpieczenia zatrudnienia dla każdej branży Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, powinny zostać zmniejszone Source

Jeżeli pracownik na wysokość składki Planu Emerytalno-Rentowego Kanady (CPP) być podniesione powyżej obecnej stawki 4,49%? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Niezależnie, podnieść maksymalną stawkę tak zarabiających wysokiej płac może przyczynić się więcej Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, powinny być klasyfikowane jako towar Source

kwestie wyborcze

Powinny Kanada przełączyć się w systemie proporcjonalnym reprezentacji? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, przełączyć się do natychmiastowego systemu odpływu Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, a kampanie polityczne powinny być finansowane ze środków publicznych Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Powinny być ustawione limity termin do roli premiera? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, i ogranicza się do trzech kategoriach Source

Czy powinien zostać wprowadzony limit dotyczący kwoty, którą kandydat może otrzymać jako darowiznę? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, politycy nie mogą być kupowani przez bogatych darczyńców Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

problemy edukacyjne

Jeżeli rząd federalny umieścić limit na uczelni stawek czesnego? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, koszty czesnego powinna być związana z inflacją Source

Powinno być kształcenie policealne prowincji lub federalny odpowiedzialności? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Rząd nie powinien być zaangażowany w edukację Source

Czy wspierasz szkoły czarterowe? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

kwestie naukowe

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, tymczasowo, podczas gdy będziemy zwiększać inwestycje w czystsze, odnawialne alternatywy Source

kwestie karne

Powinny więźniów odbywających kary dożywocia za morderstwo pierwszego stopnia kwalifikuje się do przesłuchania warunkowego zwolnienia po 15 latach? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, i do przywrócenia kary śmierci za haniebne zbrodnie z premedytacją Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zezwolić na stosowanie dronów do celów komercyjnych? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Liberal

Liberal’s polityczne Liberal’s

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Pro-choice, ale z zakazem po pierwszym trymestrze Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, należy jednak dać kościołom prawo do odmowy przeprowadzenia ceremonii z udziałem partnerów tej samej płci Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, dopóty, dopóki muszą przejść przez te same testy środowiskowe, co pary heteroseksualne Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale tylko po badaniu psychologicznym, aby określić, czy w pełni rozumieją ten wybór Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale tylko jeśli zdadzą te same testy fizyczne co mężczyźni Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, skazywanych jest zbyt wielu niewinnych Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, powinniśmy szanować wszystkie kulturowe tradycje Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, powinno zostać wprowadzone prawo zabraniające rządowi inwigilację obywateli Source

Czy powinno być więcej ograniczeń w obecnym procesie zakupu broni? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, i zakaz publicznego użytkowania broni Source

Powinny kanadyjskie aboriginals otrzymać więcej środków rządowych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, zamiast środków pieniężnych, powinniśmy zamiast zaoferować pomoc w postaci edukacji, szkoleń i programów społecznych Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, należy traktować cały ruch jednakowo i utrzymywać otwarty internet Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Powinno być udzielone suwerenność Quebec od reszty Kanady? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, suwerenność nie może rozwiązać problemów Quebec Source

Sprawców przemocy narkotyków powinny być podane obowiązkowe kary pozbawienia wolności? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, tylko wtedy, gdy został aresztowany za handel Source

Rząd federalny powinien inwestować w infrastrukturę kolejową, podmiejskich miejskiej? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

W celu zmniejszenia kosztów energii, powinna rząd nacjonalizacji lub prywatyzacji sektora energetycznego? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Znacjonalizować Source

Powinno być dozwolone pracowników rządowych do strajku? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale tylko na mniej istotne usługi Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy popierasz krajowej polityki opieki dziennej? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale tylko dla rodzin o niskich dochodach i samotnych rodziców Source

Jeżeli rząd federalny wybiera lub znieść Senat? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Elekta i wymagają, aby członkowie być bezpartyjny Source

Rząd powinien zwiększyć fundusze na CBC (Canadian Broadcasting Corporation)? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Rząd powinien przywrócić długiej postaci obowiązkowego spisu? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, informacja jest niezbędna dla ekonomistów, naukowców, statystyków, a rząd dokładnie podejmować ważne decyzje polityczne Source

Rząd powinien pozwolić wydawcy cyfrowe umieścić zamki w ich treści (MP3, itp)? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć finansowanie CSA (Canadian Standards Association)? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Leki na receptę powinny być objęte powszechnym planem opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale tylko wtedy, gdy wartość progowa jest przekroczona wysoki koszt Source

Rząd federalny powinien zwiększyć wydatki na opiekę zdrowotną? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Profilaktycznej opieki stomatologicznej powinny być pokryte w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale tylko dla obywateli o niskich dochodach Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, i legalizację, opodatkowanie i regulację marihuany zamiast jej kryminalizacji Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Prywatyzacja powinna odbywać się na mniejszą skalę – nie powinno się w ogóle prywatyzować sektora opieki zdrowotnej. Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Powinien być obowiązek opieki zdrowotnej prowincji lub federalny? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Federalna Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, zabranianie wjazdu imigrantom na podstawie ich religii jest niekonstytucyjne Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien uchwalić bardziej restrykcyjnej polityki imigracyjnej? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie i ułatwić realizację procesu dla uchodźców Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien dofinansowywać miasta sanktuaria? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Zwiększyć - nasza gospodarka opiera się na instytucjach zatrudniających wysoko wyszkolonych pracowników za małe pieniądze Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość dozwolonych zagranicznych pracowników tymczasowych do Kanady? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Ani obecne zagranicznych pracowników tymczasowych należy nadać obywatelstwo Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, służba wojskowa powinna być rezultatem wyboru, nie obowiązku Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale akceptować tylko rodziny (nie samotnych muzułmańskich mężczyzn) Source

Czy USA powinny pozostać w Organizacji Narodów Zjednoczonych? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Rząd powinien przeprowadzić ataki wojskowe przeciwko Korei Północnej, aby zniszczyć ich rakiet dalekiego zasięgu broni jądrowej i możliwości? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, powinniśmy pozwolić Chinom na rozwiązanie tego problemu Source

Rząd powinien zapewnić pomoc wojskową do Arabii Saudyjskiej podczas jego konfliktu z Jemenu? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy popierasz Bill C-51, która rozszerza uprawnienia policji i lokalnych agencji wywiadowczych "w celu zapobiegania terroryzmowi? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Spadek Source

Kanadyjscy żołnierze powinni być bardziej zaangażowani w Iraku? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Zwiększyć, ale tylko dla krajów, w których prawa człowieka nie są łamane Source

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, to mogłoby pozwolić ISIS na kontrolowanie Syrii Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Jeżeli rząd federalny dotowanie produkcji i zużycia energii ze źródeł odnawialnych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Rząd powinien pozwolić TransCanada do wywłaszczenia własności prywatnej na budowę rurociągu Keystone? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, nie budować rurociąg i wyłączyć całą produkcję oleju w piaskach roponośnych Source

Powinny Kanada zezwala na rejestrowanie starych lasów wzrostu? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, ochrona naszych lasów przewyższają korzyści ekonomicznych Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, potrzeba więcej badań, aby ocenić długookresowe skutki szczelinowania. Source

Czy popierasz projekt Gazociągu Północnego bramy? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, Enbridge ma złą historię instalacji rurociągowych Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, i zrobić z niej pensję wystarczającą na utrzymanie Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, należy poddawać testom każdego, kto otrzymuje pieniądze od rządu, włączając w to pracowników i polityków Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Należy utrzymać aktualną stawkę Source

Powinny Kanada realizować oferty o wolnym handlu z innymi krajami? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale tylko wtedy, gdy silne zabezpieczenia dla naszych zasobów krajowych i pracowników są wprowadzone z każdej transakcji handlowej Source

Rząd federalny powinien dotować uniwersalnej opieki nad dzieckiem? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale zachęcamy pobyt-at-home rodzicielstwa Source

Czy USA powinny nadal należeć do Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA)? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, NAFTA pozwala obniżyć ceny produktów konsumenckich. Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, podnieście w zamian podatki nałożone na duże korporacje międzynarodowe Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Zaoferować pomoc, ale zabronić im wpłacania datków politycznych Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Mniej, ponadto należy zagwarantować, że świadczenia trafią do osób, które najbardziej ich potrzebują Source

Powinny emerytury emerytowanych pracowników podlega opodatkowaniu? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, emerytury powinny być oparte na, kont niebędących podatnikami prywatnych Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale w formie pomocy sektorom mocno dotkniętym recesją Source

Emerytury powinny być zwiększone? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, i wdrożenie systemu Piza (konto osobiste bezpieczeństwo inwestycji) Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, a banki powinni zostać upaństwowione Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, póki zyski zagraniczne są uwzględniane w oświadczeniach Source

Czy popierasz podziału dochodów dla rodzin? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, podział dochodów jest nieuczciwe w stosunku do rodzin o niskich dochodach Source

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, spowoduje to wzrost ekonomiczny we wszystkich zaangażowanych krajach Source

Ubezpieczenie zatrudnienia powinny być podane do tych, którzy pracują prace sezonowe w tym turystyki, rybołówstwa i rolnictwa? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale w granicach ustalonych dla pracowników z ponad przeciętnych wynagrodzeń sezonowych Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, powinny zostać zmniejszone Source

Jeżeli pracownik na wysokość składki Planu Emerytalno-Rentowego Kanady (CPP) być podniesione powyżej obecnej stawki 4,49%? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Niezależnie, podnieść maksymalną stawkę tak zarabiających wysokiej płac może przyczynić się więcej Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Liberal nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, powinny być klasyfikowane jako towar Source

kwestie wyborcze

Powinny Kanada przełączyć się w systemie proporcjonalnym reprezentacji? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale należy ograniczyć kwotę, jaką mogą przekazać w darowiźnie Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Powinny być ustawione limity termin do roli premiera? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, i ogranicza się do trzech kategoriach Source

Czy powinien zostać wprowadzony limit dotyczący kwoty, którą kandydat może otrzymać jako darowiznę? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, politycy nie mogą być kupowani przez bogatych darczyńców Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

problemy edukacyjne

Jeżeli rząd federalny umieścić limit na uczelni stawek czesnego? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale tylko cap czesnego do każdego ucznia pierwszej stawki roku Source

Powinno być kształcenie policealne prowincji lub federalny odpowiedzialności? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Provincially udało, ale z federalnymi standardami w celu zapewnienia spójności Source

Czy wspierasz szkoły czarterowe? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

kwestie naukowe

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, tymczasowo, podczas gdy będziemy zwiększać inwestycje w czystsze, odnawialne alternatywy Source

kwestie karne

Powinny więźniów odbywających kary dożywocia za morderstwo pierwszego stopnia kwalifikuje się do przesłuchania warunkowego zwolnienia po 15 latach? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, i do przywrócenia kary śmierci za haniebne zbrodnie z premedytacją Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, każdy obywatel zasługuje na prawo do głosowania Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zezwolić na stosowanie dronów do celów komercyjnych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

New Democratic

New Democratic’s polityczne New Democratic’s

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Pro-choice, ale z zakazem po pierwszym trymestrze Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, należy jednak dać kościołom prawo do odmowy przeprowadzenia ceremonii z udziałem partnerów tej samej płci Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, dopóty, dopóki muszą przejść przez te same testy środowiskowe, co pary heteroseksualne Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, ale tylko po badaniu psychologicznym, aby określić, czy w pełni rozumieją ten wybór Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, i rząd powinien bardziej starać się o różnorodność w miejscu pracy Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, ale tylko jeśli zdadzą te same testy fizyczne co mężczyźni Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, skazywanych jest zbyt wielu niewinnych Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, powinniśmy szanować wszystkie kulturowe tradycje Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, powinno zostać wprowadzone prawo zabraniające rządowi inwigilację obywateli Source

Czy powinno być więcej ograniczeń w obecnym procesie zakupu broni? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, ale tylko poprzez zamknięcie obejścia polegającego na sprzedaży broni podczas pokazów. Source

Powinny kanadyjskie aboriginals otrzymać więcej środków rządowych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, a rząd powinien dać im ziemię ich powrotem Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, należy traktować cały ruch jednakowo i utrzymywać otwarty internet Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Powinno być udzielone suwerenność Quebec od reszty Kanady? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, suwerenność nie może rozwiązać problemów Quebec Source

Sprawców przemocy narkotyków powinny być podane obowiązkowe kary pozbawienia wolności? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, tylko wtedy, gdy został aresztowany za handel Source

Rząd federalny powinien inwestować w infrastrukturę kolejową, podmiejskich miejskiej? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

W celu zmniejszenia kosztów energii, powinna rząd nacjonalizacji lub prywatyzacji sektora energetycznego? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Znacjonalizować Source

Powinno być dozwolone pracowników rządowych do strajku? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, ale tylko na mniej istotne usługi Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy popierasz krajowej polityki opieki dziennej? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, ale tylko dla rodzin o niskich dochodach i samotnych rodziców Source

Jeżeli rząd federalny wybiera lub znieść Senat? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Znieść niedawne skandale korupcyjne dowiodły, że każdy niewybieralnych ciało rządu jest szkodliwe w kierunku demokracji Source

Rząd powinien zwiększyć fundusze na CBC (Canadian Broadcasting Corporation)? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien przywrócić długiej postaci obowiązkowego spisu? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, informacja jest niezbędna dla ekonomistów, naukowców, statystyków, a rząd dokładnie podejmować ważne decyzje polityczne Source

Rząd powinien pozwolić wydawcy cyfrowe umieścić zamki w ich treści (MP3, itp)? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, zamki są niezbędne do ochrony dochodów artysty Source

Rząd powinien zwiększyć finansowanie CSA (Canadian Standards Association)? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Leki na receptę powinny być objęte powszechnym planem opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, ale tylko wtedy, gdy wartość progowa jest przekroczona wysoki koszt Source

Rząd federalny powinien zwiększyć wydatki na opiekę zdrowotną? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, i nie prywatyzować żadnych usług Source

Profilaktycznej opieki stomatologicznej powinny być pokryte w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, ale tylko dla obywateli o niskich dochodach Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, i legalizację, opodatkowanie i regulację marihuany zamiast jej kryminalizacji Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Prywatyzacja powinna odbywać się na mniejszą skalę – nie powinno się w ogóle prywatyzować sektora opieki zdrowotnej. Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Powinien być obowiązek opieki zdrowotnej prowincji lub federalny? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Federalna Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, zabranianie wjazdu imigrantom na podstawie ich religii jest niekonstytucyjne Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien uchwalić bardziej restrykcyjnej polityki imigracyjnej? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie i ułatwić realizację procesu dla uchodźców Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien dofinansowywać miasta sanktuaria? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Zwiększyć - nasza gospodarka opiera się na instytucjach zatrudniających wysoko wyszkolonych pracowników za małe pieniądze Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość dozwolonych zagranicznych pracowników tymczasowych do Kanady? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Zmniejszyć, i pozwolić tylko dla branż z niedoborem pracowników kanadyjskich Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, służba wojskowa powinna być rezultatem wyboru, nie obowiązku Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, ale akceptować tylko rodziny (nie samotnych muzułmańskich mężczyzn) Source

Czy USA powinny pozostać w Organizacji Narodów Zjednoczonych? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Rząd powinien przeprowadzić ataki wojskowe przeciwko Korei Północnej, aby zniszczyć ich rakiet dalekiego zasięgu broni jądrowej i możliwości? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, nie jestem przekonany co do tego, że Korea Północna posiada broń nuklearną dalekiego zasięgu lub, że jest w stanie ją opracować Source

Rząd powinien zapewnić pomoc wojskową do Arabii Saudyjskiej podczas jego konfliktu z Jemenu? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, powinniśmy trzymać się z dala od konfliktów, które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa. Source

Czy popierasz Bill C-51, która rozszerza uprawnienia policji i lokalnych agencji wywiadowczych "w celu zapobiegania terroryzmowi? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, ustawa jest zbyt ogólnikowe w kwestiach zakresu, nadzoru i odpowiedzialności Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Spadek Source

Kanadyjscy żołnierze powinni być bardziej zaangażowani w Iraku? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Zwiększyć, ale tylko dla krajów, w których prawa człowieka nie są łamane Source

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, to mogłoby pozwolić ISIS na kontrolowanie Syrii Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, oraz działać na rzecz zwiększenia motywacji do stosowania alternatywnych źródeł energii Source

Jeżeli rząd federalny dotowanie produkcji i zużycia energii ze źródeł odnawialnych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Rząd powinien pozwolić TransCanada do wywłaszczenia własności prywatnej na budowę rurociągu Keystone? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, nie budować rurociąg i wyłączyć całą produkcję oleju w piaskach roponośnych Source

Powinny Kanada zezwala na rejestrowanie starych lasów wzrostu? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, ochrona naszych lasów przewyższają korzyści ekonomicznych Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, potrzeba więcej badań, aby ocenić długookresowe skutki szczelinowania. Source

Czy popierasz projekt Gazociągu Północnego bramy? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, Enbridge ma złą historię instalacji rurociągowych Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

kwestie gospodarcze

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, i zrobić z niej pensję wystarczającą na utrzymanie Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, należy poddawać testom każdego, kto otrzymuje pieniądze od rządu, włączając w to pracowników i polityków Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Podnieść wielkim międzynarodowym korporacjom, ale obniżyć małym firmom Source

Powinny Kanada realizować oferty o wolnym handlu z innymi krajami? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, ale tylko wtedy, gdy silne zabezpieczenia dla naszych zasobów krajowych i pracowników są wprowadzone z każdej transakcji handlowej Source

Rząd federalny powinien dotować uniwersalnej opieki nad dzieckiem? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, ale zachęcamy pobyt-at-home rodzicielstwa Source

Czy USA powinny nadal należeć do Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA)? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, podnieście w zamian podatki nałożone na duże korporacje międzynarodowe Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Zaoferować pomoc, ale zabronić im wpłacania datków politycznych Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Mniej, ponadto należy zagwarantować, że świadczenia trafią do osób, które najbardziej ich potrzebują Source

Powinny emerytury emerytowanych pracowników podlega opodatkowaniu? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, emerytury powinny być oparte na, kont niebędących podatnikami prywatnych Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, ale w formie pomocy sektorom mocno dotkniętym recesją Source

Emerytury powinny być zwiększone? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, i wdrożenie systemu Piza (konto osobiste bezpieczeństwo inwestycji) Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, a banki powinni zostać upaństwowione Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, korporacje i organizacje gospodarcze także nie powinny Source

Czy popierasz podziału dochodów dla rodzin? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, podział dochodów jest nieuczciwe w stosunku do rodzin o niskich dochodach Source

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, jest zbyt wiele ukrytych prowizji w tym konkretnym traktacie Source

Ubezpieczenie zatrudnienia powinny być podane do tych, którzy pracują prace sezonowe w tym turystyki, rybołówstwa i rolnictwa? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, ale w granicach ustalonych dla pracowników z ponad przeciętnych wynagrodzeń sezonowych Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, dla pracowników rządowych, ale nie dla polityków Source

Jeżeli pracownik na wysokość składki Planu Emerytalno-Rentowego Kanady (CPP) być podniesione powyżej obecnej stawki 4,49%? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Niezależnie, podnieść maksymalną stawkę tak zarabiających wysokiej płac może przyczynić się więcej Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, powinny być klasyfikowane jako towar Source

kwestie wyborcze

Powinny Kanada przełączyć się w systemie proporcjonalnym reprezentacji? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, a kampanie polityczne powinny być finansowane ze środków publicznych Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Powinny być ustawione limity termin do roli premiera? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, i ogranicza się do trzech kategoriach Source

Czy powinien zostać wprowadzony limit dotyczący kwoty, którą kandydat może otrzymać jako darowiznę? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, politycy nie mogą być kupowani przez bogatych darczyńców Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

problemy edukacyjne

Jeżeli rząd federalny umieścić limit na uczelni stawek czesnego? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, ale tylko cap czesnego do każdego ucznia pierwszej stawki roku Source

Powinno być kształcenie policealne prowincji lub federalny odpowiedzialności? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Provincially udało, ale z federalnymi standardami w celu zapewnienia spójności Source

Czy wspierasz szkoły czarterowe? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

kwestie naukowe

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, tymczasowo, podczas gdy będziemy zwiększać inwestycje w czystsze, odnawialne alternatywy Source

kwestie karne

Powinny więźniów odbywających kary dożywocia za morderstwo pierwszego stopnia kwalifikuje się do przesłuchania warunkowego zwolnienia po 15 latach? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, każdy obywatel zasługuje na prawo do głosowania Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zezwolić na stosowanie dronów do celów komercyjnych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Green

Green’s polityczne Green’s

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Green wyborcy: Pro-choice Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, należy jednak dać kościołom prawo do odmowy przeprowadzenia ceremonii z udziałem partnerów tej samej płci Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Green nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie polityki wewnętrznej

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, powinno zostać wprowadzone prawo zabraniające rządowi inwigilację obywateli Source

Czy powinno być więcej ograniczeń w obecnym procesie zakupu broni? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Powinny kanadyjskie aboriginals otrzymać więcej środków rządowych? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, a rząd powinien dać im ziemię ich powrotem Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie byłoby to pozwolić im, aby usunąć konkurencję, tworzyć sztuczny niedobór i wzrost cen nie, cały ruch traktować równo i kontynuować otwartości internetu Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Powinno być udzielone suwerenność Quebec od reszty Kanady? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Niech obywateli Quebec głosowania na niego Source

Sprawców przemocy narkotyków powinny być podane obowiązkowe kary pozbawienia wolności? statystyki omawiać

Green nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd federalny powinien inwestować w infrastrukturę kolejową, podmiejskich miejskiej? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

W celu zmniejszenia kosztów energii, powinna rząd nacjonalizacji lub prywatyzacji sektora energetycznego? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Znacjonalizować Source

Powinno być dozwolone pracowników rządowych do strajku? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, ale tylko na mniej istotne usługi Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy popierasz krajowej polityki opieki dziennej? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, ale tylko dla rodzin o niskich dochodach i samotnych rodziców Source

Jeżeli rząd federalny wybiera lub znieść Senat? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Elekta i wymagają, aby członkowie być bezpartyjny Source

Rząd powinien zwiększyć fundusze na CBC (Canadian Broadcasting Corporation)? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien przywrócić długiej postaci obowiązkowego spisu? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, informacja jest niezbędna dla ekonomistów, naukowców, statystyków, a rząd dokładnie podejmować ważne decyzje polityczne Source

Rząd powinien pozwolić wydawcy cyfrowe umieścić zamki w ich treści (MP3, itp)? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć finansowanie CSA (Canadian Standards Association)? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

problemy służby zdrowia

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Leki na receptę powinny być objęte powszechnym planem opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Rząd federalny powinien zwiększyć wydatki na opiekę zdrowotną? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, i nie prywatyzować żadnych usług Source

Profilaktycznej opieki stomatologicznej powinny być pokryte w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, ale tylko dla obywateli o niskich dochodach Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, i legalizację, opodatkowanie i regulację marihuany zamiast jej kryminalizacji Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Prywatyzacja powinna odbywać się na mniejszą skalę – nie powinno się w ogóle prywatyzować sektora opieki zdrowotnej. Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Powinien być obowiązek opieki zdrowotnej prowincji lub federalny? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Wojewódzki, ale z funduszy federalnych i norm regulowanych Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Rząd powinien uchwalić bardziej restrykcyjnej polityki imigracyjnej? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie i ułatwić realizację procesu dla uchodźców Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien dofinansowywać miasta sanktuaria? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Green wyborcy: Wzrost Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość dozwolonych zagranicznych pracowników tymczasowych do Kanady? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Zmniejszyć, i pozwolić tylko dla branż z niedoborem pracowników kanadyjskich Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, ale akceptować tylko rodziny (nie samotnych muzułmańskich mężczyzn) Source

Czy USA powinny pozostać w Organizacji Narodów Zjednoczonych? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Green nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien przeprowadzić ataki wojskowe przeciwko Korei Północnej, aby zniszczyć ich rakiet dalekiego zasięgu broni jądrowej i możliwości? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zapewnić pomoc wojskową do Arabii Saudyjskiej podczas jego konfliktu z Jemenu? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy popierasz Bill C-51, która rozszerza uprawnienia policji i lokalnych agencji wywiadowczych "w celu zapobiegania terroryzmowi? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, ustawa jest zbyt ogólnikowe w kwestiach zakresu, nadzoru i odpowiedzialności Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Green wyborcy: Spadek Source

Kanadyjscy żołnierze powinni być bardziej zaangażowani w Iraku? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Green nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Wzrost Source

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Green nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, oraz działać na rzecz zwiększenia motywacji do stosowania alternatywnych źródeł energii Source

Jeżeli rząd federalny dotowanie produkcji i zużycia energii ze źródeł odnawialnych? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, należy zakazać wszystkich jednorazowych produktów, które nie zawierają przynajmniej 75% materiałów ulegających biodegradacji. Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Rząd powinien pozwolić TransCanada do wywłaszczenia własności prywatnej na budowę rurociągu Keystone? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, nie budować rurociąg i wyłączyć całą produkcję oleju w piaskach roponośnych Source

Powinny Kanada zezwala na rejestrowanie starych lasów wzrostu? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, ochrona naszych lasów przewyższają korzyści ekonomicznych Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, potrzeba więcej badań, aby ocenić długookresowe skutki szczelinowania. Source

Czy popierasz projekt Gazociągu Północnego bramy? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, Enbridge ma złą historię instalacji rurociągowych Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, to strata czasu i pieniędzy. Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Należy utrzymać aktualne stawki, ale wyeliminować odliczenia i inne możliwości unikania opodatkowania Source

Powinny Kanada realizować oferty o wolnym handlu z innymi krajami? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, ale tylko wtedy, gdy silne zabezpieczenia dla naszych zasobów krajowych i pracowników są wprowadzone z każdej transakcji handlowej Source

Rząd federalny powinien dotować uniwersalnej opieki nad dzieckiem? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, ale tylko dla rodzin o niskich dochodach Source

Czy USA powinny nadal należeć do Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA)? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Green wyborcy: Pomoc Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Green wyborcy: Więcej Source

Powinny emerytury emerytowanych pracowników podlega opodatkowaniu? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, emerytury powinny być oparte na, kont niebędących podatnikami prywatnych Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, ale w formie pomocy sektorom mocno dotkniętym recesją Source

Emerytury powinny być zwiększone? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, ale tylko dla emerytów i rencistów o niskich dochodach Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy popierasz podziału dochodów dla rodzin? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, podział dochodów jest nieuczciwe w stosunku do rodzin o niskich dochodach Source

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Ubezpieczenie zatrudnienia powinny być podane do tych, którzy pracują prace sezonowe w tym turystyki, rybołówstwa i rolnictwa? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, ale w granicach ustalonych dla pracowników z ponad przeciętnych wynagrodzeń sezonowych Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Green nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Jeżeli pracownik na wysokość składki Planu Emerytalno-Rentowego Kanady (CPP) być podniesione powyżej obecnej stawki 4,49%? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Niezależnie, podnieść maksymalną stawkę tak zarabiających wysokiej płac może przyczynić się więcej Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Green nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

kwestie wyborcze

Powinny Kanada przełączyć się w systemie proporcjonalnym reprezentacji? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, każdy obywatel, który płaci podatki powinien posiadać prawo do głosu Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Powinny być ustawione limity termin do roli premiera? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy powinien zostać wprowadzony limit dotyczący kwoty, którą kandydat może otrzymać jako darowiznę? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

problemy edukacyjne

Jeżeli rząd federalny umieścić limit na uczelni stawek czesnego? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, ale tylko cap czesnego do każdego ucznia pierwszej stawki roku Source

Powinno być kształcenie policealne prowincji lub federalny odpowiedzialności? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Wojewódzki, rząd federalny nie powinien odgrywać rolę w edukacji Source

Czy wspierasz szkoły czarterowe? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

kwestie naukowe

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, powinniśmy zainwestować w czyste alternatywne źródła energii, na przykład wiatr, generatory hydroelektryczne, Tor i energię geotermalną. Source

kwestie karne

Powinny więźniów odbywających kary dożywocia za morderstwo pierwszego stopnia kwalifikuje się do przesłuchania warunkowego zwolnienia po 15 latach? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, pod warunkiem, ścisła ocena psychologiczna pokazuje, że nie są już zagrożeniem dla społeczeństwa Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zezwolić na stosowanie dronów do celów komercyjnych? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Green nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Libertarian

Libertarian’s polityczne Libertarian’s

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Pro-choice Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Tak, należy jednak dać kościołom prawo do odmowy przeprowadzenia ceremonii z udziałem partnerów tej samej płci Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Tak Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Libertarian nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie polityki wewnętrznej

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, powinno zostać wprowadzone prawo zabraniające rządowi inwigilację obywateli Source

Czy powinno być więcej ograniczeń w obecnym procesie zakupu broni? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, ale kary za przestępstwa z użyciem broni powinny być zaostrzone Source

Powinny kanadyjskie aboriginals otrzymać więcej środków rządowych? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, zamiast środków pieniężnych, powinniśmy zamiast zaoferować pomoc w postaci edukacji, szkoleń i programów społecznych Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Tak, w przypadku większości, ale nie wszystkich narkotyków Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Powinno być udzielone suwerenność Quebec od reszty Kanady? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, suwerenność nie może rozwiązać problemów Quebec Source

Sprawców przemocy narkotyków powinny być podane obowiązkowe kary pozbawienia wolności? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, tylko wtedy, gdy został aresztowany za handel Source

Rząd federalny powinien inwestować w infrastrukturę kolejową, podmiejskich miejskiej? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, usługi transportowe powinny być pozostawione do sektora prywatnego Source

W celu zmniejszenia kosztów energii, powinna rząd nacjonalizacji lub prywatyzacji sektora energetycznego? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Prywatyzacji, ale dla zwiększenia nadzoru i kontroli cen środowisko regulacyjne Source

Powinno być dozwolone pracowników rządowych do strajku? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Tak, ale tylko na mniej istotne usługi Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Tak Source

Czy popierasz krajowej polityki opieki dziennej? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Niech każda prowincja zdecydować Source

Jeżeli rząd federalny wybiera lub znieść Senat? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Elekta i wymagają, aby członkowie być bezpartyjny Source

Rząd powinien zwiększyć fundusze na CBC (Canadian Broadcasting Corporation)? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Rząd powinien przywrócić długiej postaci obowiązkowego spisu? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, prywatność jest ważniejsza niż statystyki Source

Rząd powinien pozwolić wydawcy cyfrowe umieścić zamki w ich treści (MP3, itp)? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Niech wolny rynek, a nie rząd, decyduje Source

Rząd powinien zwiększyć finansowanie CSA (Canadian Standards Association)? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

problemy służby zdrowia

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Leki na receptę powinny być objęte powszechnym planem opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Niezależnie, uchwalenie przepisów w celu ograniczenia cen leków Source

Rząd federalny powinien zwiększyć wydatki na opiekę zdrowotną? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, i wdrożyć / dwupoziomowego systemu prywatną publiczną Source

Profilaktycznej opieki stomatologicznej powinny być pokryte w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, pomocy w nagłych wypadkach jest już wliczone w cenę, prewencyjny opieka powinna być odpowiedzialność jednostki. Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Tak, i legalizację, opodatkowanie i regulację marihuany zamiast jej kryminalizacji Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Więcej, ale w końcu wszystkie fundusze federalne, ponieważ jest to kwestia prowincjonalna Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Powinien być obowiązek opieki zdrowotnej prowincji lub federalny? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Wojewódzki Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, zabranianie wjazdu imigrantom na podstawie ich religii jest niekonstytucyjne Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Rząd powinien uchwalić bardziej restrykcyjnej polityki imigracyjnej? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie i ułatwić realizację procesu dla uchodźców Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, ale należy pozbyć się tłumaczeń wielojęzycznych z dokumentów i świadczeń państwowych Source

Czy rząd powinien dofinansowywać miasta sanktuaria? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Wzrost Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość dozwolonych zagranicznych pracowników tymczasowych do Kanady? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Ani, zastąpić go programem VISA pracy Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Czy USA powinny pozostać w Organizacji Narodów Zjednoczonych? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Libertarian nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien przeprowadzić ataki wojskowe przeciwko Korei Północnej, aby zniszczyć ich rakiet dalekiego zasięgu broni jądrowej i możliwości? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zapewnić pomoc wojskową do Arabii Saudyjskiej podczas jego konfliktu z Jemenu? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Czy popierasz Bill C-51, która rozszerza uprawnienia policji i lokalnych agencji wywiadowczych "w celu zapobiegania terroryzmowi? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, ustawa jest zbyt ogólnikowe w kwestiach zakresu, nadzoru i odpowiedzialności Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Spadek Source

Kanadyjscy żołnierze powinni być bardziej zaangażowani w Iraku? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Libertarian nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Zmniejszyć, nie powinniśmy przekazywać pomocy zagranicznej żadnym krajom Source

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Libertarian nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, obecny rząd przesadza z regulacjami dla przedsiębiorstw Source

Jeżeli rząd federalny dotowanie produkcji i zużycia energii ze źródeł odnawialnych? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Libertarian nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien pozwolić TransCanada do wywłaszczenia własności prywatnej na budowę rurociągu Keystone? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, nie budować rurociąg i wyłączyć całą produkcję oleju w piaskach roponośnych Source

Powinny Kanada zezwala na rejestrowanie starych lasów wzrostu? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Tak, ale tylko wtedy, gdy zyski pobyt w Kanadzie Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Czy popierasz projekt Gazociągu Północnego bramy? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Tak, to jest dobrze zaplanowany projekt, który zapewni znaczne korzyści społeczne i ekonomiczne dla regionu Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Libertarian nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie gospodarcze

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Reforma podatku liniowego Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, wyłącznie w przypadku występowania przeszłych przestępstw związanych z narkotykami Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Obniżyć, ale zlikwidować odliczenia i inne możliwości unikania opodatkowania Source

Powinny Kanada realizować oferty o wolnym handlu z innymi krajami? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Tak, ale tylko wtedy, gdy silne zabezpieczenia dla naszych zasobów krajowych i pracowników są wprowadzone z każdej transakcji handlowej Source

Rząd federalny powinien dotować uniwersalnej opieki nad dzieckiem? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie Source

Czy USA powinny nadal należeć do Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA)? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Szkodzą Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Więcej Source

Powinny emerytury emerytowanych pracowników podlega opodatkowaniu? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, emerytury powinny być oparte na, kont niebędących podatnikami prywatnych Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, recesja to naturalny, cykliczny proces, który pozwala poradzić sobie z nadwyżkami Source

Emerytury powinny być zwiększone? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, i uchylić Canadian Pension Plan Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Czy popierasz podziału dochodów dla rodzin? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Tak, ale czapka maksymalne korzyści przy $ 2k Source

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Ubezpieczenie zatrudnienia powinny być podane do tych, którzy pracują prace sezonowe w tym turystyki, rybołówstwa i rolnictwa? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, a rząd nie powinien być zaangażowany w ubezpieczenia zatrudnienia dla każdej branży Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Libertarian nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Jeżeli pracownik na wysokość składki Planu Emerytalno-Rentowego Kanady (CPP) być podniesione powyżej obecnej stawki 4,49%? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, wyższe składki będzie zachęcać przedsiębiorców do zatrudniania pracowników i mniej negatywny wpływ na gospodarkę Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Libertarian nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

kwestie wyborcze

Powinny Kanada przełączyć się w systemie proporcjonalnym reprezentacji? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Tak Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, powinien zostać podniesiony. Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Tak Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Powinny być ustawione limity termin do roli premiera? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Czy powinien zostać wprowadzony limit dotyczący kwoty, którą kandydat może otrzymać jako darowiznę? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

problemy edukacyjne

Jeżeli rząd federalny umieścić limit na uczelni stawek czesnego? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Nie, koszty czesnego powinna być związana z inflacją Source

Powinno być kształcenie policealne prowincji lub federalny odpowiedzialności? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Rząd nie powinien być zaangażowany w edukację Source

Czy wspierasz szkoły czarterowe? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

kwestie naukowe

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Powinny więźniów odbywających kary dożywocia za morderstwo pierwszego stopnia kwalifikuje się do przesłuchania warunkowego zwolnienia po 15 latach? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Tak, pod warunkiem, ścisła ocena psychologiczna pokazuje, że nie są już zagrożeniem dla społeczeństwa Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Libertarian wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zezwolić na stosowanie dronów do celów komercyjnych? statystyki omawiać

Libertarian’s odpowiedź: Tak