Spróbuj quiz polityczny
Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 

Krótki przewodnik po Canada political parties

Pełna lista political parties postawy polityczne

Conservative

Conservative’s polityczne Conservative’s

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Conservative nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Gwałt i kazirodztwo nie unieważniają wartości dziecka. Adopcja jest zawsze opcją. Aby ratować życie matki, uważam, że aborcja jest do przyjęcia. Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Wyłączyć udział rządu w kwestii małżeństwa i uczynić to decyzją o charakterze religijnym Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, członkowie zarządu powinni być najlepiej wykwalifikowanymi, niezależnie od płci Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy "tożsamość płciowa" powinna zostać dodana do praw antydyskryminacyjnych? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, ale wyłącznie w przypadku wyjątkowo brutalnych przestępstw z niezaprzeczalnymi dowodami Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

problemy służby zdrowia

Leki na receptę powinny być objęte powszechnym planem opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, pokrycie ogólnych kosztów na receptę, ale miał pacjenta zapłacić aptece koszty Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Rząd federalny powinien zwiększyć wydatki na opiekę zdrowotną? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, i wdrożyć / dwupoziomowego systemu prywatną publiczną Source

Profilaktycznej opieki stomatologicznej powinny być pokryte w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

Conservative nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Powinien być obowiązek opieki zdrowotnej prowincji lub federalny? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Wojewódzki Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Większej i powinno się wstrzymać wsparcie rządowe Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy samorządy powinny przestrzegać wytycznych środowiskowych określonych przez ONZ? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Jeżeli rząd federalny dotowanie produkcji i zużycia energii ze źródeł odnawialnych? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Powinny Kanada zezwala na rejestrowanie starych lasów wzrostu? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, ale tylko wtedy, gdy zyski pobyt w Kanadzie Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Rząd powinien pozwolić TransCanada do wywłaszczenia własności prywatnej na budowę rurociągu Keystone? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, rurociąg jest niezbędne dla przyszłości gospodarczej Kanady Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, ale należy zwiększyć nadzór Source

Czy popierasz projekt Gazociągu Północnego bramy? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, ale na opakowaniach powinno się oznaczać żywność genetycznie modyfikowaną Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy powinno być więcej ograniczeń w obecnym procesie zakupu broni? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Powinno być udzielone suwerenność Quebec od reszty Kanady? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, suwerenność nie może rozwiązać problemów Quebec Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, należy traktować cały ruch jednakowo i utrzymywać otwarty internet Source

Sprawców przemocy narkotyków powinny być podane obowiązkowe kary pozbawienia wolności? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, tylko wtedy, gdy został aresztowany za handel Source

Powinny kanadyjskie aboriginals otrzymać więcej środków rządowych? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Rząd federalny powinien inwestować w infrastrukturę kolejową, podmiejskich miejskiej? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Powinno być dozwolone pracowników rządowych do strajku? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy popierasz krajowej polityki opieki dziennej? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, ale tylko dla rodzin o niskich dochodach i samotnych rodziców Source

W celu zmniejszenia kosztów energii, powinna rząd nacjonalizacji lub prywatyzacji sektora energetycznego? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Prywatyzacji, ale dla zwiększenia nadzoru i kontroli cen środowisko regulacyjne Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Jeżeli rząd federalny wybiera lub znieść Senat? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Elekta i wymagają, aby członkowie być bezpartyjny Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć fundusze na CBC (Canadian Broadcasting Corporation)? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Rząd powinien przywrócić długiej postaci obowiązkowego spisu? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, prywatność jest ważniejsza niż statystyki Source

Rząd powinien pozwolić wydawcy cyfrowe umieścić zamki w ich treści (MP3, itp)? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, zamki są niezbędne do ochrony dochodów artysty Source

Rząd powinien zwiększyć finansowanie CSA (Canadian Standards Association)? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

kwestie gospodarcze

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak i natychmiastowo zakończyć wydawanie zasiłków dla wszystkich, którzy mieli wynik pozytywny. Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, większość prac o stawce minimalnej ma na celu zdobywanie doświadczenia, a nie utrzymywania rodziny. Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Obniżyć Source

Rząd federalny powinien dotować uniwersalnej opieki nad dzieckiem? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, ale tylko dla rodzin o niskich dochodach Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Powinny Kanada realizować oferty o wolnym handlu z innymi krajami? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Szkodzą Source

Powinny emerytury emerytowanych pracowników podlega opodatkowaniu? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Więcej, ponadto należy odmówić świadczeń imigrantom Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, i podwyższyć podatki Source

Czy USA powinny nadal należeć do Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA)? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Emerytury powinny być zwiększone? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, ale tylko dla emerytów i rencistów o niskich dochodach Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, recesja to naturalny, cykliczny proces, który pozwala poradzić sobie z nadwyżkami Source

Czy popierasz podziału dochodów dla rodzin? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, każdy pracownik powinien być nagradzany zależnie od własnych osiągnięć Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Ubezpieczenie zatrudnienia powinny być podane do tych, którzy pracują prace sezonowe w tym turystyki, rybołówstwa i rolnictwa? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, dopóki nie obniżymy naszego długu publicznego Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Jeżeli pracownik na wysokość składki Planu Emerytalno-Rentowego Kanady (CPP) być podniesione powyżej obecnej stawki 4,49%? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Niezależnie, podnieść maksymalną stawkę tak zarabiających wysokiej płac może przyczynić się więcej Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

Conservative nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że mogą bezpiecznie powrócić do swojego kraju Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Rząd powinien uchwalić bardziej restrykcyjnej polityki imigracyjnej? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Spadek Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość dozwolonych zagranicznych pracowników tymczasowych do Kanady? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Spadek Source

Czy rząd powinien dofinansowywać miasta sanktuaria? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, należy również zakazać funkcjonowania miast sanktuariów Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Conservative nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, to mogłoby pozwolić ISIS na kontrolowanie Syrii Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy USA powinny pozostać w Organizacji Narodów Zjednoczonych? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy popierasz Bill C-51, która rozszerza uprawnienia policji i lokalnych agencji wywiadowczych "w celu zapobiegania terroryzmowi? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Zmniejszyć, aż drastycznie zredukujemy nasz narodowy deficyt budżetowy Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Zwiększyć, ale dopiero wtedy, kiedy deficyt zostanie mocno ograniczony Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

kwestie wyborcze

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Powinny być ustawione limity termin do roli premiera? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, i ogranicza się do trzech kategoriach Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Czy powinien zostać wprowadzony limit dotyczący kwoty, którą kandydat może otrzymać jako darowiznę? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Powinny Kanada przełączyć się w systemie proporcjonalnym reprezentacji? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, przełączyć się do natychmiastowego systemu odpływu Source

problemy edukacyjne

Jeżeli rząd federalny umieścić limit na uczelni stawek czesnego? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie, koszty czesnego powinna być związana z inflacją Source

Powinno być kształcenie policealne prowincji lub federalny odpowiedzialności? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Rząd nie powinien być zaangażowany w edukację Source

Czy wspierasz szkoły czarterowe? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Kwestie mieszkaniowe

Czy rząd powinien nakładać 1% podatek na nieruchomości będące własnością nierezydentów? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien subsydiować nabywców domów, którzy zarabiają mniej niż 120 000 USD rocznie? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

kwestie karne

Powinny więźniów odbywających kary dożywocia za morderstwo pierwszego stopnia kwalifikuje się do przesłuchania warunkowego zwolnienia po 15 latach? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Nie Source

kwestie naukowe

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak, tymczasowo, podczas gdy będziemy zwiększać inwestycje w czystsze, odnawialne alternatywy Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Conservative wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zezwolić na stosowanie dronów do celów komercyjnych? statystyki omawiać

Conservative’s odpowiedź: Tak Source

Liberal

Liberal’s polityczne Liberal’s

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Liberal nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Pro-choice Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Wyłączyć udział rządu w kwestii małżeństwa i uczynić to decyzją o charakterze religijnym Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale tylko jeśli nie ma szans na wyleczenie ich choroby Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale tylko jeśli zdadzą te same testy fizyczne co mężczyźni Source

Czy "tożsamość płciowa" powinna zostać dodana do praw antydyskryminacyjnych? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Leki na receptę powinny być objęte powszechnym planem opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Rząd federalny powinien zwiększyć wydatki na opiekę zdrowotną? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Profilaktycznej opieki stomatologicznej powinny być pokryte w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale tylko dla dzieci Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

Liberal nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Powinien być obowiązek opieki zdrowotnej prowincji lub federalny? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Federalna Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Mniejszej i więcej rzeczy powinno być finansowane przez rząd Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy samorządy powinny przestrzegać wytycznych środowiskowych określonych przez ONZ? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Jeżeli rząd federalny dotowanie produkcji i zużycia energii ze źródeł odnawialnych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Powinny Kanada zezwala na rejestrowanie starych lasów wzrostu? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Rząd powinien pozwolić TransCanada do wywłaszczenia własności prywatnej na budowę rurociągu Keystone? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy popierasz projekt Gazociągu Północnego bramy? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, nie, aż wszystkie zespoły Aborygenów projekt wpływa na to zgodzić Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, powinno zostać wprowadzone prawo zabraniające rządowi inwigilację obywateli Source

Czy powinno być więcej ograniczeń w obecnym procesie zakupu broni? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, należy wprowadzić wymóg restrykcyjnego sprawdzania przeszłości, odbycia testów psychologicznych i ćwiczeń Source

Powinno być udzielone suwerenność Quebec od reszty Kanady? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, należy traktować cały ruch jednakowo i utrzymywać otwarty internet Source

Sprawców przemocy narkotyków powinny być podane obowiązkowe kary pozbawienia wolności? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, powinniśmy dekryminalizacji większości leków Source

Powinny kanadyjskie aboriginals otrzymać więcej środków rządowych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, zamiast środków pieniężnych, powinniśmy zamiast zaoferować pomoc w postaci edukacji, szkoleń i programów społecznych Source

Rząd federalny powinien inwestować w infrastrukturę kolejową, podmiejskich miejskiej? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Powinno być dozwolone pracowników rządowych do strajku? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale tylko na mniej istotne usługi Source

Czy popierasz krajowej polityki opieki dziennej? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Niech każda prowincja zdecydować Source

W celu zmniejszenia kosztów energii, powinna rząd nacjonalizacji lub prywatyzacji sektora energetycznego? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Znacjonalizować Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Jeżeli rząd federalny wybiera lub znieść Senat? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Elekta i wymagają, aby członkowie być bezpartyjny Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć fundusze na CBC (Canadian Broadcasting Corporation)? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Rząd powinien przywrócić długiej postaci obowiązkowego spisu? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien pozwolić wydawcy cyfrowe umieścić zamki w ich treści (MP3, itp)? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć finansowanie CSA (Canadian Standards Association)? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, i należy korygować ja co rok, zgodnie z inflacją Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Podnieść wielkim międzynarodowym korporacjom, ale obniżyć małym firmom Source

Rząd federalny powinien dotować uniwersalnej opieki nad dzieckiem? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale zachęcamy pobyt-at-home rodzicielstwa Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Powinny Kanada realizować oferty o wolnym handlu z innymi krajami? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale tylko z krajów, które przestrzegają rygorystycznych zasad praw człowieka Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Pomoc Source

Powinny emerytury emerytowanych pracowników podlega opodatkowaniu? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, emerytury powinny być oparte na, kont niebędących podatnikami prywatnych Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Mniej, ponadto należy zagwarantować, że świadczenia trafią do osób, które najbardziej ich potrzebują Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, cięcia w sferze publicznej wpłyną negatywnie na ekonomię Source

Czy USA powinny nadal należeć do Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA)? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Emerytury powinny być zwiększone? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale w formie zwiększonych wydatków na infrastrukturę Source

Czy popierasz podziału dochodów dla rodzin? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, limit powinien zostać zmniejszony do 50% Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Ubezpieczenie zatrudnienia powinny być podane do tych, którzy pracują prace sezonowe w tym turystyki, rybołówstwa i rolnictwa? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale w granicach ustalonych dla pracowników z ponad przeciętnych wynagrodzeń sezonowych Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, powinny zostać zmniejszone Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Jeżeli pracownik na wysokość składki Planu Emerytalno-Rentowego Kanady (CPP) być podniesione powyżej obecnej stawki 4,49%? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Niezależnie, podnieść maksymalną stawkę tak zarabiających wysokiej płac może przyczynić się więcej Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, niesie ze sobą zbyt duże ryzyko wystąpienia kryminalnej działalności Source

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

Liberal nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Rząd powinien uchwalić bardziej restrykcyjnej polityki imigracyjnej? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Wzrost Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość dozwolonych zagranicznych pracowników tymczasowych do Kanady? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Ani obecne zagranicznych pracowników tymczasowych należy nadać obywatelstwo Source

Czy rząd powinien dofinansowywać miasta sanktuaria? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Liberal nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, służba wojskowa powinna być rezultatem wyboru, nie obowiązku Source

Czy USA powinny pozostać w Organizacji Narodów Zjednoczonych? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, powinniśmy przyjąć 10 000 uchodźców Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy popierasz Bill C-51, która rozszerza uprawnienia policji i lokalnych agencji wywiadowczych "w celu zapobiegania terroryzmowi? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Wzrost Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Spadek Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

kwestie wyborcze

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale należy ograniczyć kwotę, jaką mogą przekazać w darowiźnie Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Powinny być ustawione limity termin do roli premiera? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, i ogranicza się do dwóch kategoriach Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy powinien zostać wprowadzony limit dotyczący kwoty, którą kandydat może otrzymać jako darowiznę? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, politycy nie mogą być kupowani przez bogatych darczyńców Source

Powinny Kanada przełączyć się w systemie proporcjonalnym reprezentacji? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

problemy edukacyjne

Jeżeli rząd federalny umieścić limit na uczelni stawek czesnego? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak, ale tylko cap czesnego do każdego ucznia pierwszej stawki roku Source

Powinno być kształcenie policealne prowincji lub federalny odpowiedzialności? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Provincially udało, ale z federalnymi standardami w celu zapewnienia spójności Source

Czy wspierasz szkoły czarterowe? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Kwestie mieszkaniowe

Czy rząd powinien nakładać 1% podatek na nieruchomości będące własnością nierezydentów? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien subsydiować nabywców domów, którzy zarabiają mniej niż 120 000 USD rocznie? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Powinny więźniów odbywających kary dożywocia za morderstwo pierwszego stopnia kwalifikuje się do przesłuchania warunkowego zwolnienia po 15 latach? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie, i do przywrócenia kary śmierci za haniebne zbrodnie z premedytacją Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Nie Source

kwestie naukowe

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Liberal wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zezwolić na stosowanie dronów do celów komercyjnych? statystyki omawiać

Liberal’s odpowiedź: Tak Source

New Democratic

New Democratic’s polityczne New Democratic’s

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

New Democratic nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Możliwość wyboru, zapewnienie kontroli urodzeń, edukacji seksualnej i dostępności opieki społecznej pomogą zredukować liczbę aborcji Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, należy jednak dać kościołom prawo do odmowy przeprowadzenia ceremonii z udziałem partnerów tej samej płci Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, ale tylko po badaniu psychologicznym, aby określić, czy w pełni rozumieją ten wybór Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, zakaz służby wojskowej kobiet jest dyskriminacją Source

Czy "tożsamość płciowa" powinna zostać dodana do praw antydyskryminacyjnych? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, powinniśmy szanować wszystkie kulturowe tradycje Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Leki na receptę powinny być objęte powszechnym planem opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Rząd federalny powinien zwiększyć wydatki na opiekę zdrowotną? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, i nie prywatyzować żadnych usług Source

Profilaktycznej opieki stomatologicznej powinny być pokryte w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, prewencyjnej opieki stomatologicznej jest ważnym elementem długoterminowej zdrowia Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

New Democratic nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Powinien być obowiązek opieki zdrowotnej prowincji lub federalny? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Federalna Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Prywatyzacja powinna odbywać się na mniejszą skalę – nie powinno się w ogóle prywatyzować sektora opieki zdrowotnej. Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, i legalizację, opodatkowanie i regulację marihuany zamiast jej kryminalizacji Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, oraz działać na rzecz zwiększenia motywacji do stosowania alternatywnych źródeł energii Source

Czy samorządy powinny przestrzegać wytycznych środowiskowych określonych przez ONZ? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Jeżeli rząd federalny dotowanie produkcji i zużycia energii ze źródeł odnawialnych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Powinny Kanada zezwala na rejestrowanie starych lasów wzrostu? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, ochrona naszych lasów przewyższają korzyści ekonomicznych Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Rząd powinien pozwolić TransCanada do wywłaszczenia własności prywatnej na budowę rurociągu Keystone? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, nie budować rurociąg, ale umożliwiają wydobycie ropy w piaski bitumiczne Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Czy popierasz projekt Gazociągu Północnego bramy? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, nie, aż wszystkie zespoły Aborygenów projekt wpływa na to zgodzić Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, powinno zostać wprowadzone prawo zabraniające rządowi inwigilację obywateli Source

Czy powinno być więcej ograniczeń w obecnym procesie zakupu broni? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, należy wprowadzić wymóg restrykcyjnego sprawdzania przeszłości, odbycia testów psychologicznych i ćwiczeń Source

Powinno być udzielone suwerenność Quebec od reszty Kanady? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, należy traktować cały ruch jednakowo i utrzymywać otwarty internet Source

Sprawców przemocy narkotyków powinny być podane obowiązkowe kary pozbawienia wolności? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, powinniśmy dekryminalizacji większości leków Source

Powinny kanadyjskie aboriginals otrzymać więcej środków rządowych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, ale nie zgadzam się z tym, jak fundusze są obecnie przypisane Source

Rząd federalny powinien inwestować w infrastrukturę kolejową, podmiejskich miejskiej? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Powinno być dozwolone pracowników rządowych do strajku? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy popierasz krajowej polityki opieki dziennej? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, ale tylko dla rodzin o niskich dochodach i samotnych rodziców Source

W celu zmniejszenia kosztów energii, powinna rząd nacjonalizacji lub prywatyzacji sektora energetycznego? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Znacjonalizować Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Jeżeli rząd federalny wybiera lub znieść Senat? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Znieść Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

New Democratic nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć fundusze na CBC (Canadian Broadcasting Corporation)? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien przywrócić długiej postaci obowiązkowego spisu? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, jakby był łatwiejszy do wykonania line Source

Rząd powinien pozwolić wydawcy cyfrowe umieścić zamki w ich treści (MP3, itp)? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, zamki są niezbędne do ochrony dochodów artysty Source

Rząd powinien zwiększyć finansowanie CSA (Canadian Standards Association)? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

kwestie gospodarcze

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak i natychmiastowo zakończyć wydawanie zasiłków dla wszystkich, którzy mieli wynik pozytywny. Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, i zrobić z niej pensję wystarczającą na utrzymanie Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Podnieść wielkim międzynarodowym korporacjom, ale obniżyć małym firmom Source

Rząd federalny powinien dotować uniwersalnej opieki nad dzieckiem? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Powinny Kanada realizować oferty o wolnym handlu z innymi krajami? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, ale tylko wtedy, gdy silne zabezpieczenia dla naszych zasobów krajowych i pracowników są wprowadzone z każdej transakcji handlowej Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Pomagają, ale wyłącznie teoretycznie, w ostatnich czasach stając się źródłem korupcji, ich kompetencje powinny więc zostać ograniczone Source

Powinny emerytury emerytowanych pracowników podlega opodatkowaniu? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, spadające stopy procentowe są już opróżniania starszych wypłat emerytalnych Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Mniej, ponadto należy zagwarantować, że świadczenia trafią do osób, które najbardziej ich potrzebują Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, zamiast tego powinno się podnieść podatki dla najbogatszych Source

Czy USA powinny nadal należeć do Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA)? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Emerytury powinny być zwiększone? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, i wdrożenie systemu Piza (konto osobiste bezpieczeństwo inwestycji) Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, ale w formie pomocy sektorom mocno dotkniętym recesją Source

Czy popierasz podziału dochodów dla rodzin? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, podział dochodów jest nieuczciwe w stosunku do rodzin o niskich dochodach Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Ubezpieczenie zatrudnienia powinny być podane do tych, którzy pracują prace sezonowe w tym turystyki, rybołówstwa i rolnictwa? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, ale tylko dla emerytów o niskich dochodach Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Jeżeli pracownik na wysokość składki Planu Emerytalno-Rentowego Kanady (CPP) być podniesione powyżej obecnej stawki 4,49%? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Niezależnie, pozwalają pracownikom możliwość przyczynić się dodatkowe 5% -10% Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, jest zbyt wiele ukrytych prowizji w tym konkretnym traktacie Source

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, powinny być klasyfikowane jako towar Source

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

New Democratic nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, zabranianie wjazdu imigrantom na podstawie ich religii jest niekonstytucyjne Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Rząd powinien uchwalić bardziej restrykcyjnej polityki imigracyjnej? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, zaakceptować każdego, kto nie jest brutalny przestępca Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Zwiększyć - nasza gospodarka opiera się na instytucjach zatrudniających wysoko wyszkolonych pracowników za małe pieniądze Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość dozwolonych zagranicznych pracowników tymczasowych do Kanady? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Zmniejszyć, a zakończyć tymczasowe programu pracownika zagranicznego Source

Czy rząd powinien dofinansowywać miasta sanktuaria? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

New Democratic nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie, to mogłoby pozwolić ISIS na kontrolowanie Syrii Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Czy USA powinny pozostać w Organizacji Narodów Zjednoczonych? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, ale jedynie po szczegółowym sprawdzeniu ich tożsamości i stałym monitoringu, który potwierdzi, że nie mają związków z terroryzmem Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Czy popierasz Bill C-51, która rozszerza uprawnienia policji i lokalnych agencji wywiadowczych "w celu zapobiegania terroryzmowi? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Wzrost Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Spadek Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

kwestie wyborcze

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Powinny być ustawione limity termin do roli premiera? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, i ogranicza się do trzech kategoriach Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy powinien zostać wprowadzony limit dotyczący kwoty, którą kandydat może otrzymać jako darowiznę? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, ponadto należy zabronić wszelkich darowizn politycznych i finansować wybory ze środków publicznych Source

Powinny Kanada przełączyć się w systemie proporcjonalnym reprezentacji? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

problemy edukacyjne

Jeżeli rząd federalny umieścić limit na uczelni stawek czesnego? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, a rząd powinien zapewnić darmowe wykształcenie wyższe Source

Powinno być kształcenie policealne prowincji lub federalny odpowiedzialności? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Federalna Source

Czy wspierasz szkoły czarterowe? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Kwestie mieszkaniowe

Czy rząd powinien nakładać 1% podatek na nieruchomości będące własnością nierezydentów? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien subsydiować nabywców domów, którzy zarabiają mniej niż 120 000 USD rocznie? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Powinny więźniów odbywających kary dożywocia za morderstwo pierwszego stopnia kwalifikuje się do przesłuchania warunkowego zwolnienia po 15 latach? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, za wyjątkiem zbrodniarzy skazanych za morderstwo i brutalne przestępstwa Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

kwestie naukowe

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Tak, a także powinno się znacjonalizować przemysł Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

New Democratic wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zezwolić na stosowanie dronów do celów komercyjnych? statystyki omawiać

New Democratic’s odpowiedź: Nie Source

Green

Green’s polityczne Green’s

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Green nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Green wyborcy: Pro-choice Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy "tożsamość płciowa" powinna zostać dodana do praw antydyskryminacyjnych? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

problemy służby zdrowia

Leki na receptę powinny być objęte powszechnym planem opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Rząd federalny powinien zwiększyć wydatki na opiekę zdrowotną? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, i nie prywatyzować żadnych usług Source

Profilaktycznej opieki stomatologicznej powinny być pokryte w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, ale tylko dla obywateli o niskich dochodach Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

Green nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Powinien być obowiązek opieki zdrowotnej prowincji lub federalny? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Federalna Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Prywatyzacja powinna odbywać się na mniejszą skalę – nie powinno się w ogóle prywatyzować sektora opieki zdrowotnej. Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, i należy natychmiast zwolnić z więzienia wszystkich skazanych wyłącznie za przestępstwa narkotykowe Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy samorządy powinny przestrzegać wytycznych środowiskowych określonych przez ONZ? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, należy zakazać wszystkich jednorazowych produktów, które nie zawierają przynajmniej 75% materiałów ulegających biodegradacji. Source

Jeżeli rząd federalny dotowanie produkcji i zużycia energii ze źródeł odnawialnych? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Powinny Kanada zezwala na rejestrowanie starych lasów wzrostu? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, ochrona naszych lasów przewyższają korzyści ekonomicznych Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Rząd powinien pozwolić TransCanada do wywłaszczenia własności prywatnej na budowę rurociągu Keystone? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Czy popierasz projekt Gazociągu Północnego bramy? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, Enbridge ma złą historię instalacji rurociągowych Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, powinno zostać wprowadzone prawo zabraniające rządowi inwigilację obywateli Source

Czy powinno być więcej ograniczeń w obecnym procesie zakupu broni? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Powinno być udzielone suwerenność Quebec od reszty Kanady? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Niech obywateli Quebec głosowania na niego Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, należy traktować cały ruch jednakowo i utrzymywać otwarty internet Source

Sprawców przemocy narkotyków powinny być podane obowiązkowe kary pozbawienia wolności? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Powinny kanadyjskie aboriginals otrzymać więcej środków rządowych? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, aboriginals należy dodatkowo odszkodowanie za swoje trudy i wykorzystania zasobów Source

Rząd federalny powinien inwestować w infrastrukturę kolejową, podmiejskich miejskiej? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Powinno być dozwolone pracowników rządowych do strajku? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, ale tylko na mniej istotne usługi Source

Czy popierasz krajowej polityki opieki dziennej? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

W celu zmniejszenia kosztów energii, powinna rząd nacjonalizacji lub prywatyzacji sektora energetycznego? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Znacjonalizować Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Jeżeli rząd federalny wybiera lub znieść Senat? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Elekta i wymagają, aby członkowie być bezpartyjny Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Green nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć fundusze na CBC (Canadian Broadcasting Corporation)? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien przywrócić długiej postaci obowiązkowego spisu? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, informacja jest niezbędna dla ekonomistów, naukowców, statystyków, a rząd dokładnie podejmować ważne decyzje polityczne Source

Rząd powinien pozwolić wydawcy cyfrowe umieścić zamki w ich treści (MP3, itp)? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć finansowanie CSA (Canadian Standards Association)? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

kwestie gospodarcze

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, to strata czasu i pieniędzy. Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Należy utrzymać aktualne stawki, ale wyeliminować odliczenia i inne możliwości unikania opodatkowania Source

Rząd federalny powinien dotować uniwersalnej opieki nad dzieckiem? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, ale tylko dla rodzin o niskich dochodach Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Powinny Kanada realizować oferty o wolnym handlu z innymi krajami? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, ale tylko z krajów, które przestrzegają rygorystycznych zasad praw człowieka Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Green wyborcy: Pomoc Source

Powinny emerytury emerytowanych pracowników podlega opodatkowaniu? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Green wyborcy: Więcej Source

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy USA powinny nadal należeć do Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA)? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Emerytury powinny być zwiększone? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, rząd powinien interweniować, aby przyspieszyć ożywienie gospodarcze Source

Czy popierasz podziału dochodów dla rodzin? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Ubezpieczenie zatrudnienia powinny być podane do tych, którzy pracują prace sezonowe w tym turystyki, rybołówstwa i rolnictwa? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, ale w wolniejszym tempie niż pracowników spoza sezonowych Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Jeżeli pracownik na wysokość składki Planu Emerytalno-Rentowego Kanady (CPP) być podniesione powyżej obecnej stawki 4,49%? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

Green nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Rząd powinien uchwalić bardziej restrykcyjnej polityki imigracyjnej? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, zaakceptować każdego, kto nie jest brutalny przestępca Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Green wyborcy: Wzrost Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość dozwolonych zagranicznych pracowników tymczasowych do Kanady? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Zmniejszyć, a zakończyć tymczasowe programu pracownika zagranicznego Source

Czy rząd powinien dofinansowywać miasta sanktuaria? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Green nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy USA powinny pozostać w Organizacji Narodów Zjednoczonych? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, powinniśmy przyjąć 10 000 uchodźców Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy popierasz Bill C-51, która rozszerza uprawnienia policji i lokalnych agencji wywiadowczych "w celu zapobiegania terroryzmowi? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie, ustawa jest zbyt ogólnikowe w kwestiach zakresu, nadzoru i odpowiedzialności Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Wzrost Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Green wyborcy: Spadek Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

kwestie wyborcze

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, każdy obywatel, który płaci podatki powinien posiadać prawo do głosu Source

Powinny być ustawione limity termin do roli premiera? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy powinien zostać wprowadzony limit dotyczący kwoty, którą kandydat może otrzymać jako darowiznę? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Powinny Kanada przełączyć się w systemie proporcjonalnym reprezentacji? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

problemy edukacyjne

Jeżeli rząd federalny umieścić limit na uczelni stawek czesnego? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak, ostatnie podwyżki czesnego na uczelniach w całym kraju są zbyt wysokie i powinny być ograniczone Source

Powinno być kształcenie policealne prowincji lub federalny odpowiedzialności? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Wojewódzki, rząd federalny nie powinien odgrywać rolę w edukacji Source

Czy wspierasz szkoły czarterowe? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Kwestie mieszkaniowe

Czy rząd powinien nakładać 1% podatek na nieruchomości będące własnością nierezydentów? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien subsydiować nabywców domów, którzy zarabiają mniej niż 120 000 USD rocznie? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Powinny więźniów odbywających kary dożywocia za morderstwo pierwszego stopnia kwalifikuje się do przesłuchania warunkowego zwolnienia po 15 latach? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Green wyborcy: Nie Source

kwestie naukowe

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Green wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zezwolić na stosowanie dronów do celów komercyjnych? statystyki omawiać

Green’s odpowiedź: Nie Source

People’s Party’s polityczne People’s Party’s

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

People’s Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Pro-choice Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Czy "tożsamość płciowa" powinna zostać dodana do praw antydyskryminacyjnych? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

problemy służby zdrowia

Leki na receptę powinny być objęte powszechnym planem opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Rząd federalny powinien zwiększyć wydatki na opiekę zdrowotną? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Profilaktycznej opieki stomatologicznej powinny być pokryte w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej w Kanadzie? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien egzekwować nakaz „pozostania w domu” w celu zwalczania koronawirusa? statystyki omawiać

People’s Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Powinien być obowiązek opieki zdrowotnej prowincji lub federalny? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Wojewódzki Source

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Więcej Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

People’s Party’s odpowiedź: Nie Source

Czy samorządy powinny przestrzegać wytycznych środowiskowych określonych przez ONZ? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Jeżeli rząd federalny dotowanie produkcji i zużycia energii ze źródeł odnawialnych? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Powinny Kanada zezwala na rejestrowanie starych lasów wzrostu? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Rząd powinien pozwolić TransCanada do wywłaszczenia własności prywatnej na budowę rurociągu Keystone? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Czy popierasz projekt Gazociągu Północnego bramy? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Czy powinno być więcej ograniczeń w obecnym procesie zakupu broni? statystyki omawiać

People’s Party’s odpowiedź: Nie Source

Powinno być udzielone suwerenność Quebec od reszty Kanady? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

People’s Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Sprawców przemocy narkotyków powinny być podane obowiązkowe kary pozbawienia wolności? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Powinny kanadyjskie aboriginals otrzymać więcej środków rządowych? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Rząd federalny powinien inwestować w infrastrukturę kolejową, podmiejskich miejskiej? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

People’s Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Powinno być dozwolone pracowników rządowych do strajku? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Czy popierasz krajowej polityki opieki dziennej? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

W celu zmniejszenia kosztów energii, powinna rząd nacjonalizacji lub prywatyzacji sektora energetycznego? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Prywatyzować Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Jeżeli rząd federalny wybiera lub znieść Senat? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Elekt Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

People’s Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć fundusze na CBC (Canadian Broadcasting Corporation)? statystyki omawiać

People’s Party’s odpowiedź: Nie, w porządku jest tak Source

Rząd powinien przywrócić długiej postaci obowiązkowego spisu? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Rząd powinien pozwolić wydawcy cyfrowe umieścić zamki w ich treści (MP3, itp)? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć finansowanie CSA (Canadian Standards Association)? statystyki omawiać

People’s Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie gospodarcze

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Obniżyć Source

Rząd federalny powinien dotować uniwersalnej opieki nad dzieckiem? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

People’s Party’s odpowiedź: Nie Source

Powinny Kanada realizować oferty o wolnym handlu z innymi krajami? statystyki omawiać

People’s Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Szkodzą Source

Powinny emerytury emerytowanych pracowników podlega opodatkowaniu? statystyki omawiać

People’s Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

People’s Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Czy USA powinny nadal należeć do Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu (NAFTA)? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Emerytury powinny być zwiększone? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Czy popierasz podziału dochodów dla rodzin? statystyki omawiać

People’s Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

People’s Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Ubezpieczenie zatrudnienia powinny być podane do tych, którzy pracują prace sezonowe w tym turystyki, rybołówstwa i rolnictwa? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

People’s Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Jeżeli pracownik na wysokość składki Planu Emerytalno-Rentowego Kanady (CPP) być podniesione powyżej obecnej stawki 4,49%? statystyki omawiać

People’s Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

People’s Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)? statystyki omawiać

People’s Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

People’s Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji? statystyki omawiać

People’s Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Rząd powinien uchwalić bardziej restrykcyjnej polityki imigracyjnej? statystyki omawiać

People’s Party’s odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Spadek Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość dozwolonych zagranicznych pracowników tymczasowych do Kanady? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Spadek Source

Czy rząd powinien dofinansowywać miasta sanktuaria? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

People’s Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

People’s Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Czy USA powinny pozostać w Organizacji Narodów Zjednoczonych? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

People’s Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Czy popierasz Bill C-51, która rozszerza uprawnienia policji i lokalnych agencji wywiadowczych "w celu zapobiegania terroryzmowi? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

People’s Party’s odpowiedź: Spadek Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Wzrost Source

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

People’s Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie wyborcze

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Powinny być ustawione limity termin do roli premiera? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Czy powinien zostać wprowadzony limit dotyczący kwoty, którą kandydat może otrzymać jako darowiznę? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Powinny Kanada przełączyć się w systemie proporcjonalnym reprezentacji? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

problemy edukacyjne

Jeżeli rząd federalny umieścić limit na uczelni stawek czesnego? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Powinno być kształcenie policealne prowincji lub federalny odpowiedzialności? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Wojewódzki Source

Czy wspierasz szkoły czarterowe? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Kwestie mieszkaniowe

Czy rząd powinien nakładać 1% podatek na nieruchomości będące własnością nierezydentów? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien subsydiować nabywców domów, którzy zarabiają mniej niż 120 000 USD rocznie? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

kwestie karne

Powinny więźniów odbywających kary dożywocia za morderstwo pierwszego stopnia kwalifikuje się do przesłuchania warunkowego zwolnienia po 15 latach? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

People’s Party wyborcy: Nie Source

kwestie naukowe

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki