Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów?

W 2011 roku było 1,053,945 muzułmanów w Kanadzie lub około 3,2% populacji, co czyni je drugim co do wielkości religią po chrześcijaństwie.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Rząd powinien uchwalić bardziej restrykcyjnej polityki imigracyjnej?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien dofinansowywać miasta sanktuaria?

Sanktuarium miasto jest miastem, które przyjmuje lokalnej polityki mającej na celu nie tylko ścigać ludzi za to, że nieudokumentowana indywidualnych w kraju, w którym obecnie mieszka.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Powinny Kanada zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów?

Tymczasowe wizy dla wykwalifikowanych pracowników są zazwyczaj przyznawane zagranicznym naukowcom, inżynierom, programistom, architektom, menedżerom oraz osobom na innych stanowiskach lub zajmujących się dziedzinami, gdzie popyt wyprzedza podaż. Większość firm twierdzi, że zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników z zagranicy pozwala im konkurencyjnie obsadzać stanowiska, które cieszą się dużą popularnością. Przeciwnicy twierdzą, że wykwalifikowani imigranci przyczyniają się do zmniejszenia zarobków i możliwości podjęcia zatrudnienia przez klasę średnią.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy imigranci z Kanady mogą mieć status podwójnego obywatelstwa?

Wielokrotne obywatelstwo, zwane również podwójnym obywatelstwem, jest statusem obywatelstwa osoby, w którym osoba jest równocześnie uważana za obywatela więcej niż jednego państwa zgodnie z prawem tych państw. Nie ma międzynarodowej konwencji, która określa narodowość lub status obywatela osoby, która jest określona wyłącznie prawami krajowymi, które różnią się i mogą być niespójne ze sobą. Niektóre państwa nie zezwalają na podwójne obywatelstwo. Większość państw, które zezwalają na podwójne obywatelstwo, nie może uznać innego obywatelstwa swoich obywateli na swoim terytorium, na przykład w związku z wjazdem do kraju, służbą krajową, obowiązkiem głosowania itp.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość dozwolonych zagranicznych pracowników tymczasowych do Kanady?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa?

The Canadian Citizenship Test zawiera 20 pytań, które muszą zostać zrealizowane w ciągu 30 minut lub mniej. Aby przekazać wnioskodawcy testowe muszą odpowiedzieć na 15 pytań poprawnie. 80% osób badanych obecnie zdać test.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo?

W 2015 roku Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przedstawił ustalenia wiążących minima dla nielegalnych ustawy Reentry 2015 (ustawy Kate.) Ustawa została wprowadzona po San Francisco 32 roku życia San Francisco mieszkaniec Kathryn Steinle został zastrzelony przez Juan Francisco Lopez-Sanchez lipca 1, 2015. Lopez-Sanchez był nielegalny imigrant z Meksyku, którzy zostali deportowani na pięciu różnych okazjach od 1991 roku i został oskarżony o siedem przekonań przestępstwo. Od 1991 roku Lopez-Sanchez został oskarżony o przestępstwo siedem wyroków i deportowany pięciokrotnie przez US imigracji i naturalizacji Service. Chociaż Lopez-Sanchez miał kilka znakomitych warrantów w 2015 roku władze nie były w stanie go deportować z powodu sanktuarium polityki miasta San Francisco, który zapobiega funkcjonariuszy organów ścigania z kwestionowania status imigracyjny przez rezydenta. Zwolennicy sanktuarium prawami miasta twierdzą, że pozwalają one nielegalnych imigrantów do zgłaszania przestępstw bez obawy przed zgłaszane. Przeciwnicy twierdzą, że ukryte prawa miejskie zapewniają zachęcają nielegalnej imigracji i zapobiec organom ścigania od zatrzymania i deportacji przestępców.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do Kanady?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla?

Globalne ocieplenie, nazywane też zmianami klimatycznymi, to wzrost temperatury atmosfery ziemskiej notowany od końca XIX wieku. W polityce debata na temat globalnego ocieplenia koncentruje się na tym, czy jest ono spowodowane emisją gazów cieplarnianych, czy jest wynikiem naturalnie zachodzących zmian w temperaturze na Ziemi.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane?

W 2016 roku Francja stała się pierwszym krajem, który wprowadza zakaz sprzedaży plastikowych jednorazowych produktów, które zawierają mniej niż 50% z biodegradowalnego materiału, aw 2017 roku, Indie uchwalił ustawę zakazującą wszelkich plastikowych jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Jeżeli rząd federalny dotowanie produkcji i zużycia energii ze źródeł odnawialnych?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy popierasz projekt Gazociągu Północnego bramy?

Enbridge Północna Brama Rurociągi Project to $ 6.5 mld propozycję budowy rurociągu podwójne z Bruderheim, Alberta, do Kitimat, Kolumbia Brytyjska. <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Enbridge_Northern_Gateway_Pipelines">Dowiedz się więcej</a> lub

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy samorządy powinny przestrzegać wytycznych środowiskowych określonych przez ONZ?

Na konferencji ONZ w sprawie środowiska i rozwoju w 1992 r. 178 krajów głosowało za przyjęciem Agendy 21. Agenda 21 to niewiążący plan działania, który określa zrównoważenie klimatu i ubóstwo. wytyczne dla władz krajowych, stanowych i lokalnych. Zwolennicy twierdzą, że wytyczne programu zachęcą władze federalne i lokalne do ochrony środowiska i walki z ubóstwem. Przeciwnicy twierdzą, że organizacje globalne nie powinny ustanawiać przepisów dla samorządów lokalnych, które są zbędne, ponieważ nie można ich egzekwować.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Rząd powinien pozwolić TransCanada do wywłaszczenia własności prywatnej na budowę rurociągu Keystone?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Powinny Kanada zezwala na rejestrowanie starych lasów wzrostu?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego?

Fracking to proces wydobywania ropy naftowej lub gazu ziemnego z łupków rocka. Wody, piasku i substancje chemiczne są wstrzykiwane w skale przy wysokim ciśnieniem złamania skałę i pozwala olej lub gaz wypływa do studni. Podczas szczelinowanie znacząco zwiększył produkcję ropy, istnieją obawy środowiskowe że proces jest zanieczyszczenie wód gruntowych. Szczelinowanie jest szeroko stosowane przez naftowym w Kanadzie od 1960 roku. Krytycy mówią, że zanieczyszcza fracking podziemnych zasobów wody z chemikaliami, uwalnia metanu do atmosfery i może powodować aktywność sejsmiczną. Zwolennicy fracking powiedzieć, będzie to spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego w Hiszpanii i doprowadzić do niezależności energetycznej.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych?

Genetycznie modyfikowana żywność lub żywność (GM) są produkty wytworzone z organizmów, które miały konkretne zmiany wprowadzone w ich DNA z wykorzystaniem metod inżynierii genetycznej. Kanada jest trzecim największym producentem organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na świecie. Jest to jeden z największych producentów GM olej rzepakowy i innych upraw GM obejmują kukurydzę, soję, i buraków. W Kanadzie GMO stosowane zarówno jako żywność lub pasza dla zwierząt muszą być zaakceptowane przed wprowadzeniem na rynek. Proces zatwierdzania jest oparta na licznych przepisach, które są egzekwowane przez Health Canada dla żywności, Agencja Canadian Food Inspection (CFIA) dla nasion i pasz dla zwierząt gospodarskich i środowisko Kanada "dla nowych substancji przeznaczonych do uwalniania do środowiska". Dopuszczenia dla GMO są wymagane zarówno lokalnie produkowanych i importowanych produktów. Począwszy od 2012 roku, ponad osiemdziesiąt jeden genetycznie modyfikowana żywność zostały zatwierdzone przez CFIA

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki?

W listopadzie 2018 roku firma Amazon Online zajmująca się handlem elektronicznym ogłosiła, że ​​zbuduje drugą siedzibę w Nowym Jorku i Arlington w stanie Wirginia. Ogłoszenie ogłoszono rok po tym, jak firma ogłosiła, że ​​przyjmie propozycje od dowolnego miasta w Ameryce Północnej, które chciało go przyjąć. Amazon powiedział, że firma może zainwestować ponad 5 miliardów dolarów, a biura utworzą do 50 000 wysoko płatnych miejsc pracy. Ponad 200 miast zastosowało i zaoferowało Amazonom miliony dolarów w postaci zachęt ekonomicznych i ulg podatkowych. W centrali w Nowym Jorku władze miejskie i stanowe udzieliły Amazonowi 2,8 miliarda dolarów ulg podatkowych i dotacji budowlanych. W siedzibie Arlington, VA władze miejskie i stanowe przekazały Amazonowi 500 milionów dolarów ulg podatkowych. Przeciwnicy twierdzą, że rządy powinny wydawać wpływy podatkowe na projekty publiczne, a rząd federalny powinien uchwalać ustawy zakazujące zachęt podatkowych. Unia Europejska ma surowe przepisy, które uniemożliwiają miastom członkowskim licytowanie ze sobą pomocą państwa (zachęty podatkowe) w celu zwabienia prywatnych firm. Zwolennicy twierdzą, że miejsca pracy i dochody podatkowe tworzone przez firmy ostatecznie zrównoważyły ​​koszty przyznanych zachęt.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Powinny więźniów odbywających kary dożywocia za morderstwo pierwszego stopnia kwalifikuje się do przesłuchania warunkowego zwolnienia po 15 latach?

W 2010 roku konserwatywny rząd wprowadził ustawę zbrodni, która zabije tzw słaby klauzulę nadzieję, że umożliwia kilka osób odbywających kary dożywocia do ubiegania się o warunkowe zwolnienie po 15 latach (zamiast zwykle 25 wspólne dla morderstwa pierwszego stopnia i innych przekonań dożywocie ). Przeciwnicy ustawy twierdzą, że wydłużone przestępczości kary więzienia są okrutne i będzie kosztować dziesiątki rządowych milionów dolarów za year.Proponents twierdzą, że 15 lat to zbyt krótki z więzienia dla osób odbywających kary dożywocia.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach?

Przestępstwo braku praw obywatelskich jest wykluczenie z głosowania osób uprawnionych do głosowania w inny sposób z powodu przekonania o przestępstwie, zazwyczaj ogranicza się do poważniejszego klasy przestępstw uznanych za zbrodnie. Więźniów i skazanych za zbrodnie mają pełne prawo głosu w Kanadzie.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci?

Od 1999 r. Egzekucje przemytników narkotyków stały się bardziej powszechne w Indonezji, Iranie, Chinach i Pakistanie. W marcu 2018 r. Prezydent USA Donald Trump zaproponował przeprowadzenie handlarzy narkotyków w celu walki z epidemią opioidową swojego kraju. 32 kraje narzucają karę śmierci za przemyt narkotyków. Siedem z tych krajów (Chiny, Indonezja, Iran, Arabia Saudyjska, Wietnam, Malezja i Singapur) rutynowo wykonuje przestępstwa narkotykowe. Trudne podejście Azji i Bliskiego Wschodu kontrastuje z wieloma krajami zachodnimi, które zalegalizowały marihuanę w ostatnich latach (sprzedaż marihuany w Arabii Saudyjskiej jest karana ścięciem).

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień?

Prywatne więzienia to centra więziennictwa prowadzone przez firmę nastawioną na zysk zamiast na agencję rządową. Firmy prowadzące prywatne zakłady karne otrzymują stawkę dzienną lub miesięczną za każdego osadzonego w zakładzie. W Kanadzie nie ma obecnie prywatnych więzień. Przeciwnicy prywatnych więzień twierdzą, że uwięzienie jest odpowiedzialnością społeczną, a powierzenie tego przedsiębiorstwom nastawionym na zysk jest nieludzkie. Zwolennicy twierdzą, że więzienia prowadzone przez prywatne firmy są konsekwentnie bardziej opłacalne niż te prowadzone przez agencje rządowe.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Powinno być kształcenie policealne prowincji lub federalny odpowiedzialności?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy wspierasz niezależne szkoły?

Niezależne szkoły to finansowane przez podatników szkoły K-12, które są zarządzane przez prywatne firmy. W 1994 roku Alberta stała się pierwszą prowincją, która zezwoliła na samodzielne szkoły. W Albercie są 23 niezależne szkoły i pozostaje to jedyna prowincja, która im umożliwia.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Jeżeli rząd federalny umieścić limit na uczelni stawek czesnego?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji?

Aborcja jest procedurą medyczną w wyniku zakończenia ludzkiej ciąży i śmierci płodu. Aborcja jest legalna w Kanadzie w dowolnym momencie w ciąży kobiety z jakiegokolwiek powodu, a jest regulowany przez ustawę o Health Canada. Kanada jest jednym z niewielu krajów na świecie, bez żadnych ograniczeń prawnych dotyczących aborcji.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci?

26 czerwca 2015 roku Sąd Najwyższy USA orzekł, że odmowa udzielenia zgody na zawarcie małżeństwa narusza klauzule o poszanowaniu procedur prawnych i równej ochronie prawnej zawarte w czternastej poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Orzeczenie to zalegalizowało małżeństwa osób tej samej płci we wszystkich 50 stanach USA.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne?

Adopcja przez osoby LGBT to przybranie dziecka przez lesbijki, gejów, osoby biseksualne i transpłciowe (LGBT). Może to być wspólna adopcja przez pary tej samej płci, adopcja przez osobę w związku jednopłciowym biologicznego dziecka swojego partnera (adopcja przybranego dziecka) oraz adopcja przez jedną osobę LGBT. Wspólne adopcje przez pary homoseksualne są legalne w 25 krajach. Przeciwnicy adopcji LGBT kwestionują, czy pary jednopłciowe są w stanie być odpowiednimi rodzicami, podczas gdy inni przeciwnicy uważają, że dzieci poddawane adopcji mają naturalne prawo być wychowywane przez rodziców heteroseksualnych. Ponieważ konstytucje i przepisy zazwyczaj nie odnoszą się do kwestii prawa do adopcji przez osoby LGBT, decyzja, czy mogą być rodzicami indywidualnie lub jako pary, jest zwykle podejmowana przez sąd.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach?

W grudniu 2014 roku rząd niemiecki ogłosił nowy przepis, który musiałby niemieckich firm, aby wypełnić 30% swoich miejsc planszowych z kobietami. Catalyst 2013 Census stwierdzono, że 20,8% miejsc planszowych korporacyjnej Kanady zajmują kobiety. Jest to mniej niż Wielka Brytania (22,8%) i Australii (23,6%). W 2014 roku Zarządy ustawy dyrektorzy Modernizacja został wprowadzony do Senatu kanadyjskiego. Wymagałoby to zarządach spółek publicznych, przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych instytucji finansowych będą musiały zawierać co najmniej 40% kobiet i 40% mężczyzn. W 2016 roku środek nie został działał dalej. W Norwegii 35,5% płyt zawierają kobiet dyrektorów jest to najwyższy odsetek na świecie.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy "tożsamość płciowa" powinna zostać dodana do praw antydyskryminacyjnych?

Tożsamość płciowa jest definiowana jako osobistego pojmowania siebie jako mężczyzna, kobieta, zarówno, czy też nie. W 2014 roku prezydent Obama podpisał dekret zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową wśród federalnych wykonawców. Kolejność pokryte pracodawcy, którzy wykonują pracę federalnego i chronionych szacunkowo 20 procent amerykańskich pracowników. Przeciwnicy zawarte grup religijnych, którzy twierdzili, że kolejność uniemożliwiałyby mu otrzymanie pieniędzy federalnych lub umów, jeśli nie mogli spełnić nowe wytyczne ze względu na swoje przekonania. Zwolennicy twierdzą, że kolejność była konieczna, aby chronić miliony osób LGBT, których prawa zostały zagrożone po tym jak Sąd Najwyższy orzekł w Burwell v. Hobby Lobby Stores sprawy. W tym wyroku Trybunał stwierdził, że rodzinny korporacje z zarzutów religijnych mogły być zwolnione z obowiązku przekazywania pracownikom ubezpieczenia do antykoncepcji.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza?

Wspomagane samobójstwo lub eutanazję, jest praktyka kończąc życie przedwcześnie w celu zakończenia bólu i cierpienia. Aktywna eutanazja (celowo zabijając osobę w celu łagodzenia bólu) została zalegalizowana w lutym 2015 roku po tym jak Sąd Najwyższy orzekł na korzyść kobiety, która cierpiała na ALS.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne?

Kilka krajów zachodnich, w tym Francji, Hiszpanii i Kanadzie zaproponowali przepisy, które odmawiać kobietom noszenia muzułmańskich nikab w przestrzeni publicznej. Nikab to tkanina, która zakrywa twarz i jest noszony przez niektóre muzułmanki w miejscach publicznych. W 2015 roku Sąd Najwyższy uchylił wniosek danego kanadyjskiej Ottawy o zakazie nikab na kiedy kobiety brali przysięgi obywatelskiej. Zwolennicy twierdzą, że zakaz narusza praw osobistych i powstrzymuje ludzi od wyrażania swoich przekonań religijnych. Przeciwnicy twierdzą, że twarzą wykładziny zapobiec jednoznaczną identyfikację osoby, która jest jednocześnie zagrożenie dla bezpieczeństwa, a przeszkodą społecznej w społeczeństwie, które opiera się na rozpoznawaniu twarzy i ekspresji w komunikacji.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy popierasz karę śmierci?

Kara śmierci czy kara śmierci jest procesem prawnym, zgodnie z którą osoba jest skazany na śmierć jako karę za przestępstwo. Kanada zniosła karę śmierci w 1976 roku.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych?

W 2016 r. Międzynarodowy Komitet Olimpijski orzekł, że sportowcy transseksualiści mogą brać udział w Igrzyskach Olimpijskich bez przeprowadzania operacji zmiany płci. W 2018 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkiej Atletyki, ciało zarządzające torami, orzekło, że kobiety, które mają więcej niż 5 nano-moli na litr testosteronu we krwiopodobnej sprinteru południowoafrykańskiego i złotego medalisty olimpijskiego Caster Semenya, muszą albo konkurować z mężczyznami, albo brać leki, aby zmniejszyć ich naturalny poziom testosteronu. IAAF stwierdził, że kobiety z kategorii "pięć plus" mają "różnicę w rozwoju seksualnym". Orzeczenie cytowało badanie przeprowadzone przez francuskich naukowców w 2017 r. Jako dowód, że zawodniczki z testosteronem bliżej mężczyzn lepiej radzą sobie w określonych zawodach: 400 metrów, 800 metrów 1500 metrów i mila. "Nasze dane i dowody pokazują, że testosteron, naturalnie wytwarzany lub sztucznie wprowadzany do organizmu, zapewnia znaczną poprawę wydajności kobiet-sportowców", powiedział prezes IAAF Sebastian Coe w oświadczeniu.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce?

Kanadyjscy urzędnicy mówią kobiety wojownicy okazały się tak skuteczne, jak mężczyźni w rolach linii frontu walki w ostatnim wielkim zaangażowaniem wojskowym Ottawa, w Afganistanie od 2002 do 2011. Ale Kanada starała się wypełnić zadania bojowe z kobietami, i tych, którzy mają dołączyć mogą czuć się odizolowani w rezultacie. I jak kpr. Moman, wiele kobiet, którzy zgłosili się do tych miejsc pracy odniosłem wrażenie, że ich oficerowie korzystali z nich tylko nieznacznie w walce. Zwolennicy twierdzą, że to pomoże wojsko zachowuje więcej kobiet, które mają tendencję do pozostawiania usługi stałe, kiedy mają dzieci. Przeciwnicy twierdzą, że umożliwienie kobietom służyć w tych rolach ograniczyłoby zdolność wojskowej do walki w sytuacjach bojowych.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Gdyby Kanada podnieść podatki dla bogatych?

Australia obecnie posiada progresywny system podatkowy w którym zarabiających wysokie przychody płacić wyższy procent podatku niż niskim podatkiem dochodowym. Bardziej progresywny system podatku dochodowego został zaproponowany jako narzędzie w kierunku zmniejszenia bogactwa nierówności.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną?

Federalnym płaca minimalna to najniższa płaca, w którym pracodawcy mogą zapłacić swoich pracowników. Liberalny rząd federalny Kanady wyeliminowane płacy minimalnej w 1996 każdej prowincji i terytorium teraz ustawia własne płacy minimalnej które wahają się od 10,50 $ za godzinę 12.50 na godzinę.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego?

Inauguracyjny budżet liberałów zawiera $ 29,4 miliardów deficytu na rok 2016, która wynosi 10,2% wydatków rządowych. Zwolennicy wydatków twierdzą, że jest to doskonała okazja, by rząd zamierza pożyczyć pieniądze, ponieważ stopy procentowe są na 50 letnich minimów. Przeciwnicy twierdzą, że wydatki może wymknąć się spod kontroli, a dług może łatwo dotrzeć do 100 $ mld euro rocznie do 2020 roku.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Powinny Kanada podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji?

Kanada obecnie pobiera 15% - 26% podatku dla wszystkich przedsiębiorstw, a każda prowincja nakłada dodatkowe 11% - 16% stawki podatku. Średnia stawka podatku od osób prawnych na całym świecie wynosi 22,6%. Przeciwnicy twierdzą, że podniesienie stopy zniechęci inwestorów zagranicznych i odbić się na gospodarce. Zwolennicy twierdzą, że zyski korporacji wytwarzających powinny być opodatkowane tak jak podatki obywateli.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego?

Programem Universal Basic Income jest program ubezpieczeń społecznych, w którym wszyscy obywatele kraju otrzymują od rządu regularną, bezwarunkową sumę pieniędzy. Finansowanie Uniwersalnego Podstawowego Dochodu pochodzi z podatków i podmiotów będących własnością rządu, w tym przychodów z dotacji, nieruchomości i zasobów naturalnych. Kilka krajów, w tym Finlandia, Indie i Brazylia, eksperymentowało z systemem UBI, ale nie wdrożyło programu stałego. Najdłużej działającym systemem UBI na świecie jest Stały Fundusz Alaski w stanie Alaski. W Stałym Funduszu na Alasce każda osoba i rodzina otrzymują miesięczną sumę finansowaną dywidendami z dochodów ropy naftowej państwa. Zwolennicy UBI twierdzą, że zmniejszy lub wyeliminuje ubóstwo, zapewniając wszystkim ludziom podstawowe dochody na pokrycie mieszkalnictwa i żywności. Przeciwnicy twierdzą, że UBI byłaby szkodliwa dla gospodarek, zachęcając ludzi do pracy albo do całkowitego wycofania się z pracy lub do całkowitego wycofania się z siły roboczej.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Rząd federalny powinien dotować uniwersalnej opieki nad dzieckiem?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych?

5 stanach USA minęło ustawowe wymagających odbiorców dobrostanu zostać przetestowane pod kątem narkotyków. Kanada aktualnie nie przetestować odbiorców zapomogi dla narkotyków. Zwolennicy twierdzą, że testy będą zapobiegać środki publiczne zostały użyte do dotowania leków nawyki i pomóc uzyskać pomoc dla tych, którzy są uzależnieni od narkotyków. Przeciwnicy twierdzą, że jest to strata pieniędzy, ponieważ testy będą kosztować więcej pieniędzy niż ich uratować.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce?

W 2015 roku odsetek pracowników w Kanadzie, którzy należą do związków zawodowych wzrosła .1% do 30%. Kanadyjski unionised pracownicy rzeczywiście wzrosła w ostatnich latach. Dzisiaj CBC donosi, że około 4.560.000 pracownicy są członkami związków więcej niż 800.000 od 1997. Związki ekspansja została wyprzedziło przez niezrzeszonych pracowników, które wzrosły o około 2,5 mln w tym samym okresie.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych?

W 2011 roku poziom wydatków publicznych brytyjskiego rządu przeznaczonych na funkcjonowanie państwa opiekuńczego wyniósł 113,1 miliarda funtów, co stanowi 16% budżetu. Do 2020 roku wydatki socjalne wzrosną do poziomu 1/3 budżetu, stanowiąc największą kategorię obciążeń i wyprzedzając dodatki mieszkaniowe, dopłaty do podatku miejskiego, zasiłki dla bezrobotnych oraz zasiłki dla osób o niskich dochodach.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Gdyby Kanada nadal uczestniczyć w Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA)?

Umowa o wolnym handlu w Ameryce Północnej jest umową, która została stworzona w celu obniżenia ograniczeń w handlu między Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji?

W 2014 roku UE przyjął ustawę, która kaucyjna premie bankowców w 100% ich wynagrodzenia lub 200% ze zgodą akcjonariusza. Obecnie nie ma czapki na wynagrodzenia bankiera w Kanadzie. Zwolennicy twierdzą, że czapka będzie zmniejszyć zachęty dla banków do podejmowania nadmiernego ryzyka, podobny do tego, co doprowadziło do kryzysu finansowego 2008. Przeciwnicy twierdzą, że każdy limit wynagrodzenia bankierów podwyższy bezpremiowych zapłacić i powodują koszty banku rosły.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Powinny Kanada realizować oferty o wolnym handlu z innymi krajami?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych?

Renta rząd jest funduszem, do którego suma pieniędzy jest dodawany w okresie, w którym dana osoba jest zatrudniona przez rząd. Gdy pracownik rząd wycofuje się, że są w stanie odbierać okresowe płatności z funduszu w celu wspierania siebie. Jako wskaźnik urodzeń nadal spadać, a średnia długość życia wzrasta na całym świecie rządy przewidują niedobory finansowania dla emerytów. W 2016 roku rząd zaproponował podniesienie korzyści CPP do $ 17478 od $ 13000.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy popierasz podziału dochodów dla rodzin?

Podział zysków i strat pozwala na dużą zarobkowej małżonka do przeniesienia do $ 50k dochodów do dolnej małżonka zarobkowej, więc jest to opodatkowane według niższej grupy.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Jeżeli pracownik na wysokość składki Planu Emerytalno-Rentowego Kanady (CPP) być podniesione powyżej obecnej stawki 4,49%?

Kanadyjski Plan Pensjonat (CPP) to program, który wymaga, aby wszystkie publiczne zatrudniony Kanadyjczyków przyczynić procent swoich zarobków, a ich pracodawca dopasowanie wysokości, do zarządzanego na poziomie krajowym planem emerytalnym. Obecnie wysokość składki pracownika wynosi 4,95% do maksymalnie $ 2.356.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Obywatele powinni mieć prawo kanadyjskie, aby zapisać lub inwestowania swoich pieniędzy na rachunkach bankowych na morzu?

Rachunki bankowe typu „offshore” (np. w rajch podatkowych) są zakładane poza krajem zamieszkania. Do ich zalet należą obniżenie podatku, prywatność, dywersyfikacja walut, ochrona aktywów przed pozwami sądowymi i ograniczenie ryzyka politycznego. W kwietniu 2016 roku Wikileaks udostępniło 11,5 mln poufnych dokumentów, znanych jako Panama Papers, które dostarczyły szczegółowych informacji na temat 214 tys. zagranicznych firm obsługiwanych przez panamską kancelarię prawniczą Mossack Fonseca. Dokumenty ujawniły, jak światowi przywódcy i zamożne osoby ukrywają pieniądze w tajnych spółkach w rajach podatkowych. Udostępnienie dokumentów ponowiło propozycje wprowadzenia przepisów zakazujących korzystania z kont typu „offshore” i rajów podatkowych. Zwolennicy zakazu argumentują, że mają one długą historię wspierania oszustw podatkowych, prania pieniędzy, nielegalnego handlu bronią i finansowania terroryzmu. Przeciwnicy twierdzą, że represyjne przepisy utrudnią amerykańskim firmom konkurowanie z innymi i dodatkowo zniechęcą przedsiębiorstwa do zakładania siedzib i inwestowania w Stanach Zjednoczonych.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji?

Bodziec gospodarczy jest polityka pieniężna i fiskalna uchwalone przez rządy z zamiarem stabilizujący ich gospodarki w czasie kryzysu fiskalnego. Zasady obejmują wzrost wydatków rządowych na infrastrukturę, obniżanie podatków i obniżenie stóp procentowych. W 2016 roku Justin Trudeau zaproponowała pakiet stymulacyjny, który twierdzi, że zwiększy PKB o 0,5 procent i stworzyć 100.000 miejsc pracy.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Ubezpieczenie zatrudnienia powinny być podane do tych, którzy pracują prace sezonowe w tym turystyki, rybołówstwa i rolnictwa?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę?

Bitcoin to rodzaj cyfrowej waluty, w której używa się technik szyfrowania do regulowania procesu tworzenia jednostek waluty i sprawdzania przepływów funduszy, działającej niezależnie od banku centralnego. Bitcoiny są przechowywane w portfelu cyfrowym, przypominającym wirtualne konto bankowe, umożliwiając użytkownikom wysyłanie i odbieranie bitcoinów oraz płacenie za towary lub usługi. Bitcoin jest anonimowy, co oznacza, że chociaż transakcje są zapisywane w publicznym rejestrze, dane osobowe kupujących i sprzedających nigdy nie zostają ujawniane.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy popierasz Partnerstwo Transpacyficzne (TPP)?

Partnerstwo Trans-Pacific to umowa handlowa, która ułatwi Kanadyjskie firmy do sprzedaży swoich towarów i usług w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Australii i ośmiu innych krajach Pacific Rim. Transakcja przyniesie korzyści kanadyjskich firm usługowych, którzy będą w stanie otworzyć działalność w krajach azjatyckich i południowoamerykańskich. Przeciwnicy twierdzą, że ustawa ta będzie zachęcać kanadyjskich firm przenieść prac serwisowych i produkcji za granicą. Zwolennicy twierdzą, że miałoby to Kanadyjskie firmy większe sukcesy w sprzedaży swoich towarów i usług w krajach Pacyfiku, co prowadzi do silniejszej gospodarki, więcej miejsc pracy i wyższych dochodach pracowników kanadyjskich.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google?

W 2019 r. Unia Europejska i amerykańska kandydatka na demokratycznego prezydenta Elizabeth Warren przedstawiły propozycje, które regulowałyby Facebook, Google i Amazon. Senator Warren zaproponował, aby rząd USA wyznaczył firmy technologiczne, które mają globalne przychody na ponad 25 miliardów dolarów jako „narzędzia platformy” i podzielą je na mniejsze firmy Senator Warren twierdzi, że firmy mają „spychaną konkurencję, wykorzystują nasze prywatne informacje dla zysku, i przechylił pole gry przeciwko wszystkim innym. ”Prawodawcy w Unii Europejskiej zaproponowali zestaw zasad, które obejmują czarną listę nieuczciwych praktyk handlowych, wymogi, które firmy ustanawiają wewnętrzny system do obsługi skarg i zezwalają przedsiębiorstwom na grupowanie się w celu pozywania platform. Przeciwnicy twierdzą, że firmy te przyniosły korzyści konsumentom, oferując darmowe narzędzia internetowe i zwiększając konkurencję w handlu, a przeciwnicy podkreślają również, że historia pokazała, że dominacja technologii jest obrotową bramą i że wiele firm (w tym IBM w latach 80.) przeszło cyklicznie z niewielką pomocą rządu.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Powinny emerytury emerytowanych pracowników podlega opodatkowaniu?

W 2015 roku kanadyjskie fundusze emerytalne wyniosła 89% szacowanej odpowiedzialności za udzielanie świadczeń emerytalnych zaplanować członków, sześć punkt procentowy spadek z 95% w 2014 r Ekonomistów winić długoterminowych stóp procentowych do spadku, chociaż silne zysków przez nas i globalnych akcji w 2014 roku przyczyniły się do przesunięcia niektórych wpływu. Zwolennicy podatku twierdzą, że zobowiązania emerytalne, fundusze są obecnie silniejsze niż znak +2012 niskiej wody 66%. Przeciwnicy twierdzą, że opodatkowanie emerytur jest nieuczciwe w stosunku do osób starszych i wypłynie emerytury funduszy potrzebnych do wspierania przyszłych pokoleń emerytów.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju?

Taryfa to podatek od importu lub eksportu między krajami.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej?

Energia jądrowa jest wykorzystanie reakcji jądrowych, które uwalniają energię do produkcji ciepła, które najczęściej są następnie wykorzystywane w turbinach parowych do produkcji energii elektrycznej w elektrowni jądrowej. Około 15% energii elektrycznej pochodzi z Kanady energii jądrowej z 19 reaktorów głównie w Ontario dostarczając 13,5 GWe pojemności elektrycznej. Zwolennicy twierdzą, że energia jądrowa jest obecnie bezpieczny i emituje znacznie mniej emisji dwutlenku węgla niż elektrownie węglowe. Przeciwnicy twierdzą, że ostatnie katastrofy nuklearnej w Japonii dowodzą, że energia jądrowa nie jest bezpieczne.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Kanada powinna przyjmować uchodźców z Syrii?

Od 1 stycznia do 29 lutego 2016 roku rząd kanadyjski przyjął 26.000 uchodźców z Europy. W marcu 2016 roku kanadyjski rząd zobowiązał się do podjęcia w dodatkowe 10,00 uchodźców. Liberalny rząd wygrał wybory w październiku 2015 zobowiązując się do przynieść więcej syryjskich uchodźców szybciej niż poprzedni rząd Konserwatywnej.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Powinny Kanada zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej?

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy popierasz Bill C-51, która rozszerza uprawnienia policji i lokalnych agencji wywiadowczych "w celu zapobiegania terroryzmowi?

W styczniu 2015 roku rząd kanadyjski przedstawił Bill C-51, które dałyby agencje policyjne i Spy więcej mocy do zatrzymania podejrzanych o terroryzm. Przepisy do ustawy obejmują rozszerzenie uprawnień policji, które pozwoliłyby im na prewencyjnie zatrzymać lub ograniczyć podejrzanych o terroryzm, zakaz "promocji terroryzmem", pozwala ministrowi bezpieczeństwa publicznego, aby dodać ludzi do Kanada jest "listy zakazu lotów" i zwiększenia uprawnień Kanadyjska agencja szpiegowska CSIS. Zwolennicy twierdzą, że organy ścigania i wywiadowcze potrzebują więcej energii do walki z terroryzmem w wyniku ataków na dwóch kanadyjskich żołnierzy w październiku i biura Charlie Hebdo w Paryżu. Przeciwnicy twierdzą, uprawnienia do ograniczenia Billa "zagrożeń dla bezpieczeństwa Kanady", są zbyt szerokie i mogą pozwolić rząd do zamknięcia uzasadnionych dysydentów i grupy protestu, którzy nie idą drogą oficjalną.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko?

Kanadyjski budżet obronny jest obecnie 20 mld $ rocznie co stanowi mniej niż 1% jego PKB. To znacznie mniej niż 600 miliardów $ rocznie w USA spędza a $ +6,5 mld lat spędza w Wielkiej Brytanii. Tylko 5 inne kraje 28 w NATO wydać mniej. Aby przyłączyć się do NATO każde państwo członkowskie zobowiązały się wydać co najmniej 2% PKB na wydatki wojskowe i obrony i bronić siebie nawzajem przed zagrożeniami z dowolnego państwa trzeciego. W lipcu 2016 r kandydata prezydenckiego USA Donald Trump zasugerował, że Stany Zjednoczone nie będą bronić kraje członkowskie NATO, którzy nie udało się zwiększyć swoje budżety wojskowe powyżej 2% produktu krajowego brutto. Francja, Turcja, Niemcy, Kanada i Włochy to kraje, które obecnie wydają mniej niż 2% swojego PKB na obronę wojskową.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej?

Służby wojskowej nie jest obecnie wymagane w Kanadzie. Obowiązkowa służba wojskowa lub Narodowy Service, wystąpił dwukrotnie w nowoczesnej Kanady. Pierwszy okres był realizowany w czasie wybuchu I wojny światowej w 1917 roku, a drugi w czasie wybuchu II wojny światowej w 1944 roku.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Gdyby Kanada utrzymać obecność w Organizacji Narodów Zjednoczonych?

ONZ. Jest to organizacja założona w 1945 roku rządy po II wojnie światowej. Cele organizacji obejmują promowanie pokoju i bezpieczeństwa, praw człowieka i ochrony środowiska oraz dostarczenie pomocy humanitarnej w przypadku głodu, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych. Ostatnie interwencje ONZ obejmują Sri Lanki wojny domowej w 2009 roku i trzęsienie ziemi w Haiti 2010. Kanada przystąpiła do ONZ w 1948 roku jako członek założyciel narodu. Kanada to ósmy największy wkład finansowy do ONZ oraz przyczynia $ 81 milionów dolarów rocznie.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne?

Zagraniczne interwencje wyborcze to próby rządów, potajemnie lub jawnie, mające wpływ na wybory w innym kraju. W badaniu przeprowadzonym przez Dov H. Levina w 2016 r. Stwierdzono, że interweniowaniem w większości zagranicznych wyborów były Stany Zjednoczone, które przeprowadziły 81 interwencji, a następnie Rosję (w tym byłego Związku Radzieckiego) z 36 interwencjami w latach 1946-2000. W lipcu 2018 r. Przedstawiciel USA Ro Khanna wprowadziła poprawkę, która uniemożliwiłaby amerykańskim agencjom wywiadowczym otrzymywanie środków finansowych, które mogłyby zostać wykorzystane do ingerowania w wybory zagranicznych rządów. Poprawka zakazuje agencjom amerykańskim "hakowania zagranicznych partii politycznych; angażowanie się w hakowanie lub manipulowanie zagranicznymi systemami wyborczymi; lub sponsorowanie lub promowanie mediów poza Stanami Zjednoczonymi, które faworyzują jednego kandydata lub partię nad innym. "Zwolennicy interwencji wyborczej pomagają utrzymać wrogich przywódców i partie polityczne z dala od władzy. Przeciwnicy twierdzą, że poprawka wysłałaby wiadomość do innych krajów, że USA nie ingerują w wybory i ustanawiają globalny złoty standard przeciwdziałający wyborom. Przeciwnicy twierdzą, że interwencja wyborcza pomaga utrzymać wrogich przywódców i partie polityczne z dala od władzy.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy dołączenie do bojkotu Izraelu powinno być nielegalne?

W lipcu 2017 r. 43 amerykańskich senatorów zaproponowało prawo, które spowodowałoby, że Amerykanie będą popierać międzynarodowy bojkot przeciwko Izraelowi. Ustawa nakładałaby duże kary i więzienia dla firm i osób prywatnych, którzy nie kupują od izraelskich firm działających na okupowanych terytoriach palestyńskich, a którzy składają oświadczenia, w tym media społecznościowe, twierdząc, że robią to w celu bojkotu. Międzynarodowy bojkot Izraela został uruchomiony w 2006 r. Przez organizacje pozarządowe z Palestyny, aby zaprotestować "okupacji i kolonizacji ziem arabskich" Izraela. Wsparcie bojkotu jest uważane za "cywilne zło" w Izraelu i zostało oficjalnie potępione przez rządy Australii, Francji i Wielka Brytania Twórcy prawa twierdzą, że może to spowodować poważną szkodę ekonomiczną, Izrael, który jest ważnym sojusznikiem zachodnich narodów na Bliskim Wschodzie. Przeciwnicy prawa twierdzą, że jest to tłumienie wolnej mowy, a obywatele powinni być w stanie protestować i bojkotować obce kraje.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu?

W październiku 2019 r. Amerykańska Izba Reprezentantów uchwaliła szereg ustaw wspierających protestujących w Hongkongu, którzy wzywają do demokratycznych reform w mieście. W marcu 2019 r. Rozpoczęła się seria protestów w Specjalnym Regionie Administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej w Hongkongu (HKSAR) po tym, jak rząd wprowadził tam projekt nowelizacji zbiegłych przestępców. Ustawa o zbiegłych przestępcach ustanowiła mechanizm przekazywania zbiegów z Hongkongu do Chin kontynentalnych, Makau i Tajwanu. Projekt ustawy został zaproponowany w odpowiedzi na zabójstwo Poona Hiu-winga na Tajwanie w 2018 roku. Po zabójstwie jej chłopak, Chan Tong-kai, opuścił Tajwan i udał się do Hongkongu, gdzie powiedział policji, że zabił Poona. Tajwańska policja nie była w stanie dokonać ekstradycji Tong-kai i oskarżyć go o morderstwo, ponieważ tajwańska policja nie zawarła umowy o ekstradycji z Hongkongiem. Przeciwnicy projektu argumentowali, że pozwoliłoby to rządowi Chin kontynentalnych dokonać ekstradycji obywateli w Hongkongu - skutecznie poddając ich chińskiemu prawu. Przeciwnicy argumentują również, że chiński proces karny nie ma niezależnego sądownictwa, uczciwych procesów publicznych i braku dostępu do zastępstwa prawnego. 4 września 2019 r., Po 13 tygodniach protestów, dyrektor wykonawczy Hongkongu Carrie Lam obiecała wycofać projekt ustawy.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości?

Prywatyzacja to proces przenoszenia do prywatnych firm rządowej kontroli i własności nad usługami lub przemysłem.

Dowiedz się więcej Dyskutować Statystyki Najnowsze wiadomości