ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 
คำตอบนี้เตือนฉันจะลงคะแนนเสียง

ประเด็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

ดูวิธีการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเข้าข้างในประเด็นทางการเมืองอื่น ๆ ที่นิยม...

“อนุญาตให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากขึ้นและมีส่วนการจับคู่ขึ้นไปสูงสุดที่แน่นอน ให้พักที่บ้านแม่ประโยชน์บางอย่างสำหรับจำนวนหนึ่งของปีที่ผ่านมาสำหรับการออกไปข้างนอกของแรงงาน”

จากเสรีนิยมใน Calgary
ในการตอบสนองไปที่: ควรอัตราผลงานของพนักงานแคนาดาแผนบำนาญ (CPP) ถูกยกสูงขึ้นเหนือปัจจุบันอัตรา 4.49% หรือไม่?

พูดคุยท่าทางนี้...

English ภาษาไทย