Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóAnswer this

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

Chính phủ có nên cắt giảm chi tiêu công để giảm nợ quốc gia không?

Các kết quả from New Democratic

Trả lời lần cuối 59 phút trước

Chi tiêu chính phủ quả thăm dò ý kiến ​​kết Chi tiêu chính phủ cho Dân chủ mới

Vâng

16,187 phiếu bầu

36%

Không

28,373 phiếu bầu

64%

Phân phối các câu trả lời được gửi bởi Dân chủ mới.

3 Có câu trả lời
7 Không có câu trả lời
0 câu trả lời trùng lặp

Dữ liệu bao gồm tổng số phiếu do khách truy cập gửi từ Apr 10, 2014 . Đối với người dùng trả lời nhiều lần (vâng, chúng tôi biết), chỉ câu trả lời mới nhất của họ được tính trong tổng số kết quả. Tổng tỷ lệ phần trăm có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Chọn bộ lọc nhân khẩu học

Tỉnh

Thành phố

Tư tưởng

Trang mạng

Vâng Không Tầm quan trọng

Dữ liệu dựa trên trung bình di chuyển 30 ngày để giảm phương sai hàng ngày từ các nguồn lưu lượng truy cập. Tổng số có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Tìm hiểu thêm về Chi tiêu Chính phủ

Ngân sách khai trương của Tự do có mức thâm hụt 29,4 tỷ đô la trong năm 2016, chiếm 10,2% chi tiêu của chính phủ. Những người ủng hộ chi tiêu cho rằng đây là thời điểm tuyệt vời để chính phủ vay tiền, vì lãi suất ở mức thấp nhất là 50 năm. Những người phản đối cho rằng chi tiêu có thể mất kiểm soát và nợ có thể dễ dàng đạt tới 100 tỷ đô la một năm vào năm 2020.  Xem tin tức chi tiêu chính phủ gần đây

Thảo luận về vấn đề này...