נסה את החידון הפוליטי
מבחן  |  סקרים  |  מפלגות  | 
תשובה זותזכיר לי להצביע

עוד נושאים פופולריים

ראה כיצד הבוחר הם מצדדים בנושאים פוליטיים פופולריים אחרים...

“עוד, ורופאים לא צריכים להיענש או גונבים לי את רישיונם מסתכלים טיפולים אלטרנטיביים לחולים”

משמרנית Ottawa
בשנת reponse ל: האם יש להרחיב או לצמצם את ההפרטה של בתי חולים ושירותי בריאות?

דון עמדה זו...

English עברית